Adres parafii:
Brzozowa 20
Brzozowa
19-124 Jaświły

telefon: 577-997-774
e-mail: parafia-brzozowa@o2.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00*

Dni powszednie: 06:30

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Informacje o parafii

Kościół pomocniczy:

Wieś Bobrówka od XVI w. należała do parafii w Kalinówce Kościelnej, a posługę duszpasterską zapewniali jej mieszkańcom kapłani obsługujący kościół filialny w Brzozowej. Po utworzeniu parafii w Brzozowej, Bobrówka znalazła się w jej granicach.
W latach 1989-1991 z inicjatywy urodzonego w Bobrówce abp. Sławoja Leszka Głódzia i mieszkańców wsi zbudowano kościół pomocniczy pw. Matki Odkupiciela. Projektantem kościoła jest inż. arch. Andrzej Poraszko z Białegostoku. Kamień węgielny poświęcił 15 sierpnia 1990 r. bp Edward Ozorowski. Kościół został konsekrowany 25 sierpnia 1991 r. Konsekratorami byli kard. Fiorenzo Angelini, bp Edward Kisiel i bp Sławoj Leszek Głodź.
W marmurowym ołtarzu głównym umieszczono obraz "Matka Odkupiciela" pędzla włoskiej artystki Pauli Lattanzi. Wizerunek był inspirowany jubileuszowym Rokiem Odkupienia 1982/1983. Obraz jest otoczony pozłacaną ceramiką porcelanową i nawiązuje do wystroju Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.Liczba katolików:
830

Do parafii należą:
miejscowości: Brzozowa, Bobrówka 5 km.

Rys historyczny:

W XVI-XIX w. Brzozowa była filią parafii w Kalinówce Kościelnej. W 1534 r. król Zygmunt II August zobowiązał plebana kalinowskiego do zbudowania kaplicy w Brzozowej, noszącej wówczas nazwę Nowej Woli. Świątynia miała nosić wezwanie Boga Wszechmogącego, Narodzin NMP, Świętych Apostołów Macieja i Mateusza oraz świętych. Mikołaja, Antoniego z Padwy i Leonarda. Przez wiele lat inwestycję odkładano. Dopiero w 1585 r. starosta knyszyński Jan Zamoyski nakazał wymierzyć plac pod budowę kaplicy oraz zabudowania dla opiekującego się nią duchownego. Świątynię prawdopodobnie wzniesiono dopiero pod koniec XVI stulecia. W XVII w. została ona zniszczona podczas wojen moskiewskich i szwedzkich, po czym odbudowana przed 1674 r. przez proboszcza Kalinówki, ks. Pawła Jana Pawińskiego.
Drewniany kościół w Brzozowej przez wiele lat był zaniedbany. Na początku XIX w. odbywało się tam tylko jedno nabożeństwo w miesiącu. W 1857 r. ks. Mateusz Babecki, proboszcz w Kalinówce, zlecił wykonanie projektu murowanej świątyni w Brzozowej architektowi Jakubowi Fordonowi. Prace budowlane, sfinansowane przez mieszkańców wsi Brzozowa i Bobrówka, a częściowo przez samego ks. M. Babeckiego, rozpoczęto w 1859 r. Ukończony w 1863 r. kościół jest jednonawowym, bezwieżowym budynkiem z kamienia polnego, przykrytym dwuspadowym dachem poszytym dachówką. Do korpusu na osi dostawiono węższe prezbiterium z dwoma aneksami oraz kruchtę. Na kalenicy umieszczono obitą blachą sygnaturkę.
Kościół uzyskał prawa parafialne, choć formalnie jako parafia pojawia się w schematyzmach diecezji wileńskiej w 1906 r. Został poświęcony 26 czerwca 1865 r. na mocy dekretu ks. Józefa Bowkiewicza, administratora diecezji wileńskiej. W 1878 r. rozpoczęto w Brzozowej prowadzenie ksiąg metrycznych. W 1898 r. poświęcono nowy cmentarz parafialny. W czasie II wojny światowej kościół i plebania zostały mocno uszkodzone. Powojenna odbudowa była możliwa dzięki zaangażowaniu wiernych i ks. proboszcza Antoniego Komosy.
Gruntowny remont kościoła w Brzozowej przeprowadził po 1990 r. ks. proboszcz Stanisław Kulesza. Polichromię wnętrza wykonali w 1992 r. Jerzy Pasternak z Krakowa i Gizela Klaryska z Torunia. W 2012 r. kościół wraz z cmentarzem przykościelnym został wpisany do rejestru zabytków województwa podlaskiego.

Kaplice na terenie parafii:
Kaplica półpubliczna pw. Opatrzności Bożej w Domu Opieki Społecznej w Bobrówce prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, erygowana przez abp. Stanisława Szymeckiego 1 IX 1998 r.

Cmentarz grzebalny:

  • 300 m od kościoła, założony w 1870 r., pow. 2,5 ha.
  • 500 m od kościoła w Bobrówce, założony w 1991 r., pow. 2 ha.


Domy zakonne na terenie parafii:
Dom Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Bobrówce