Adres parafii:
Laskowiec 8
Laskowiec
19-105

telefon: 85-738-40-68
e-mail: laskowiec@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30* 12:00*

Dni powszednie: 07:00*

Parafia pw. Najśw. Serca Pana Jezusa

Informacje o parafii

Liczba katolików: 420

Do parafii należą:
miejscowości: Laskowiec, Brzeziny 2 km, Kleszcze 1 km, Zajki 3 km.

Rys historyczny:

Od 1849 r. wieś Laskowiec należała do parafii Giełczyn. Kościół giełczyński był usytuowany na skraju parafii i wierni z odległych miejscowości mieli trudności z dotarciem do świątyni. Po I wojnie światowej, gdy działania wojenne mocno uszkodziły kościół i plebanię, parafianie postulowali, by centrum parafii przenieść do Laskowca. W 1928 r. proboszcz z Giełczyna, ks. Józef Stefanowicz, wzniósł drewnianą kaplicę pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Laskowcu. Zaczęto w niej odprawiać nabożeństwa w niedziele i święta. Tymczasem wierni z okolicznych wsi rozpoczęli gromadzenie ofiar i materiałów na budowę murowanej świątyni. W latach 1931-1932 zbudowano murowaną plebanię. W 1934 r. ks. Stanisław Byliński przebudował kaplicę i pokrył jej dach ocynkowaną blachą.
Podczas II wojny światowej kościół i zabudowania plebańskie w Giełczynie zostały zniszczone, stąd też proboszcz, ks. Wacław Rabczyński zamieszkał w Laskowcu. Odtąd parafię nazywano "Laskowiec-Giełczyn". W 1947 r. jej proboszczem został ks. Leon Piotrowski. Przeprowadził on gruntowną renowację uszkodzonej w czasie wojny kaplicy, oszalował ją, pokrył na nowo dach i dobudował od frontu trzykondygnacyjną wieżę, pełniącą funkcję dzwonnicy. Plac przykościelny i cmentarz grzebalny ogrodzono, a plebanię wyremontowano. Ks. L. Piotrowski napisał, że parafię w Laskowcu utworzono w 1949 r., choć nie wystawiono wówczas dokumentu erekcyjnego. Pozostają wątpliwości, czy można tę datę uznać za rok erygowania parafii, czy raczej jako taką należy uważać rok 1958, kiedy do Giełczyna wyznaczono odrębnego proboszcza (ks. Wincentego Grzybowskiego), a w Laskowcu pozostał ks. Leon Piotrowski.
Dzięki staraniom proboszcza, ks. Mariana Wysockiego i parafian w latach 1988-93 zbudowano murowany modernistyczny kościół według projektu inż. arch. Antoniego Makarewicza. Konsekracji świątyni dokonał 25 czerwca 1995 r. abp Stanisław Szymecki.
W okresie zarządu parafią proboszcza, ks. Marka Wojszki, a następnie ks. Stanisława Jakubowicza, przeprowadzono gruntowny remont plebanii. Z pomocą Urzędu Gminy w Trzciannem odbudowano i poddano konserwacji gmach mocno już niszczejącej dawnej świątyni, którą następnie wydzierżawiono Gminie Trzcianne, co pozwoliło na urządzenie w niej Muzeum Regionalnego. Uporządkowano też plac przykościelny, przydając mu nieco walorów rekreacyjnych.

Cmentarz grzebalny:
1,5 km od kościoła parafialnego, pow. 3 ha.