Adres parafii:
Krosno 6
Krosno
16-080 Tykocin

telefon: 85-718-72-63
e-mail: krosno@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:30

Dni powszednie: 08:00

Parafia pw. MB Miłosierdzia

Informacje o parafii

Liczba katolików: 500

Do parafii należą:

miejscowości: Krosno, Białobrzeskie 9 km, Kiślaki 2 km, Łaziuki 4 km, Łazy Duże 3,5 km, Łazy Małe 3 km, Piaski 4,5 km, Sępiki 7 km, Słomianka 5,5 km, Szafranki 8 km, Szelągówka 7,5 km, Żuki 6 km


Rys historyczny:

Parafię w Krośnie erygował dekretem z 3 lipca 1946 r. abp Romuald Jałbrzykowski. Jej terytorium wydzielono z parafii Trzcianne, a pierwszym proboszczem został ks. Antoni Baranowski.
Idea budowy kościoła i ustanowienia parafii w Krośnie zrodziła się już w okresie międzywojennym. Proboszcz parafii Trzcianne, ks. Stanisław Mikulski, poddał mieszkańcom wsi Krosno projekt budowy kaplicy z myślą o utworzeniu przy niej samodzielnej jednostki duszpasterskiej w randze parafii. Pomysł padł na podatny grunt, tym bardziej, że znalazł się hojny darczyńca w osobie Wiktorii Melechowicz, która ofiarowała plac pod przyszły kościół i budynki parafialne. Natychmiast też zawiązał się, zatwierdzony przez abp. R. Jałbrzykowskiego w roku 1938, komitet budowy świątyni, a w domu Stanisława Ostrowskiego w Krośnie zaczęto sprawować nabożeństwa. Realizację planów przerwała II wojna światowa, nie przeszkodziła jednak, by księża z Trzciannego w niedziele i święta przyjeżdżali do Krosna i tu odprawiali Msze św.
W roku 1941 w Krośnie zamieszkał ks. Antoni Baranowski i przy aprobacie ks. S. Mikulskiego rozpoczął budowę plebanii. Wiosną 1942 r. w kaplicy urządzonej w nowo wzniesionym budynku plebanii rozpoczęto odprawiać Msze św. Po przejściu frontu, w 1945 r. podjęto prace budowlane przy kościele i 23 maja t.r. poświęcono i wmurowano kamień węgielny. W rok później miało miejsce poświęcenie drewnianej świątyni, której nadano wezwanie Matki Boskiej Ostrobramskiej, a następnie, na prośbę proboszcza parafii Trzcianne, ks. S. Mikulskiego, abp R. Jałbrzykowski ustanowił tu parafię. Powoli, ale konsekwentnie dokończono budowę świątyni i ją wyposażono, głównie dzięki ofiarności parafian i pomocy parafii w Trzciannem. Kościół jest oszalowany na zewnątrz i wewnątrz, polichromię stanowią malowidła przedstawiające motywy i wzory ludowe. W roku 1996 wymieniono podłogę, w 1998 - ławki. Kolejni proboszczowie w końcu lat 90-tych XX w. i na początki obecnego stulecia prowadzili prace remontowe i konserwatorskie przy świątyni i na plebanii, którą poddano gruntownej renowacji, uporządkowano także i upiększono plac przykościelny.

Cmentarz grzebalny:
500 m od kościoła parafialnego, założony w 1946 r., pow. 1 ha, ogrodzony parkanem kamiennym w latach 1995-96.