Adres parafii:
Jaświły 100
19-124 Jaświły

telefon: 85-716-80-24
e-mail: jaswily@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 12:00

Dni powszednie: 07:30

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1100

Do parafii należą:

miejscowości: Jaświły, Gurbicze 3 km, Jadeszki 2 km, Jaświłki 1 km, Mociesze 2 km, Szaciły 4 km, Romejki 3 km, Rutkowskie Duże 3 km, Rutkowskie Małe 4 km.

Rys historyczny:

Starania o utworzenie parafii w Jaświłach podjęli mieszkańcy części wsi, należących do parafii Dolistowo i Goniądz. W 1922 r. zawiązali Komitet Organizacyjny na rzecz powstania nowej jednostki parafialnej. Gospodarze z miejscowości Jaświły, Mociesze i Jaświłki ofiarowali ziemię pod kościół i beneficjum o powierzchni 21 ha. Prace budowlane prowadzono w 1924 r. pod nadzorem Kazimierza i Stanisława Kuców z Mociesz. Pierwszym proboszczem, mianowanym przez bp. Jerzego Matulewicza, był ks. Ignacy Cyraski. Parafii jednak nie objął i faktycznym pierwszym proboszczem został ks. Wacław Wasilewski, który przybył do Jaświł 24 października 1924 r. Zajął się on organizacją niezbędnego wyposażenia do nowo wzniesionego drewnianego kościoła. Zbudował też plebanię.
W czasie II wojny światowej Niemcy spalili plebanię i aresztowali proboszcza, ale oszczędzili kościółek. Po wojnie parafianie zamierzali zastąpić go murowaną świątynią, lecz budowa nie doszła do skutku. W 1961 r. drewniany budynek przekształcono, powiększono oraz wymieniono dach.
W 1984 r. ks. Władysław Kulikowski i parafianie rozpoczęli starania o budowę murowanej świątyni. Rok później uzyskano zgodę władz państwowych na realizację projektu inż. arch. Andrzeja Chwaliboga. Kościół wzniesiono w latach 1986-88, uwzględniając zmiany w projekcie, wskazane przez inwestora. Nową świątynię poświęcił 13 listopada 1988 r. bp Edward Kisiel. Za czasów ks. prob. Ignacego Dąbka (1989-93) zagospodarowano otoczenie kościoła. W kolejnych latach trwały prace wykończeniowe wewnątrz kościoła m.in. powiększono prezbiterium, wykonano nowy ołtarz i freski.

Kaplice na terenie parafii:
W "Domu Kombatanta" w Mocieszach.

Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła, założony w 1924 r., pow. 1 ha.