Adres parafii:

Giełczyn
19-105 Laskowiec

telefon: 85-738-40-68
e-mail: laskowiec@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 10:00*

Dni powszednie: 18:30*

Parafia pw. Nawiedzenia NMP

Informacje o parafii

Liczba katolików: 150

Do parafii należą:
miejscowości: Giełczyn, Kołodziej 1 km, Pólko Gać kol. 1 km.

Rys historyczny:

Pierwszy kościół w Giełczynie zbudował w 1777 r. kasztelan wiski, Krzysztof Opacki. Świątynia jako filia należała wówczas do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie (diec. płocka). Została wzniesiona na rzucie prostokąta, z drewna sosnowego, jako jednonawowa, z węższym przedsionkiem w ryzalicie i trójbocznie zamkniętym prezbiterium, będącym przedłużeniem nawy. Budynek przykryto dwuspadowym dachem.
Po 1807 r., kiedy Biebrzą i Narwią poprowadzono granicę między Księstwem Warszawskim a Imperium Rosyjskim, kościół giełczyński stał się filią parafii w Trzciannem. Po raz pierwszy w dokumencie z 1849 r. Giełczyn figuruje jako siedziba parafii, do której należały: dwór Giełczyn oraz wsie: Giełczyn, Budy, Kołodziej, Brzeziny, Laskowiec, Kleszcze i Zajki. W 1876 r. kościół został gruntownie odnowiony (m.in. zbudowano wówczas sygnaturkę i nowy ołtarz główny). W 1897 r. do korpusu kościoła dostawiono dwie boczne zakrystie, przebudowano sygnaturkę i zmieniono pokrycie dachowe.
Świątynia uległa poważnym zniszczeniom w czasie I wojny światowej w 1915 r. Rosjanie zabrali z kościoła dzwony i wywieźli do Rosji. W 1928 r. ks. Józef Stefanowicz wybudował na terenie parafii Giełczyn drewnianą kaplicę w Laskowcu pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odbudowany w okresie międzywojennym kościół giełczyński został podczas II wojny częściowo rozebrany na budowę okopów. Zniszczono wówczas plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze. Wszystko dźwignął z ruin ks. proboszcz Leon Piotrowski, wspierany przez miejscowych wiernych, zachęcanych i przymuszanych przez Fabiana Olszewskiego (pseud. "Kniaź"), dowódcę partyzantki na tamtym terenie.
Do 1958 r. proboszcz giełczyński na stałe mieszkał w Laskowcu. W latach 1972-1975 gruntowny remont świątyni przeprowadził proboszcz, ks. Zygmunt Gniedziejko. Kościół oszalowano z zewnątrz i wewnątrz, pomalowano oraz ułożono drewnianą podłogę. Uporządkowano także plac przykościelny i naprawiono otaczające go ogrodzenie. W 1985 r. kościół wraz z cmentarzem wpisano do rejestru zabytków.

Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła parafialnego, założony prawdopodobnie w 1806 r., powierzchnia ok. 1 ha.