Adres parafii:
Dolistowo 92
Dolistowo
19-124 Jaświły

telefon: 85-716-15-09
telefon: 793-789-347
e-mail: dolistowo@archibial.pl
web: www.dolistowo.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00 12:00 18:00*

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. św. Wawrzyńca

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1990

Do parafii należą:

miejscowości: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Mikicin 10 km, Moniuszki 5 km, Radzie 5 km, Smugorówka 5 km, Wroceń 5 km, Zabiele 4 km.

Rys historyczny:
Początki parafii w Dolistowie giną w mrokach dziejów. Wiadomo, że kościół istniał tu już za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka (zmarł w 1492). Z całą pewnością parafia istniała przed rokiem 1501, co potwierdza zapis w dokumencie z 18 września tego roku, w którym król Kazimierz Jagiellończyk wymienił Dolistowo wśród parafii, których patronat przekazał biskupowi wileńskiemu Wojciechowi Taborowi. Pierwszym znanym proboszczem dolistowskim był ks. Jakub, który zmarł w 1506 r. Drewniany, czy pierwszy - nie wiadomo, kościół w Dolistowie otrzymał tytuł św. Wawrzyńca. W 1663 r. ks. Tomasz Moniuszko ufundował w kościele dolistowskim altarię przy ołtarzu pw. Najświętszej Maryi Panny.
Z zamiarem budowy kościoła murowanego w Dolistowie nosiła się starościna tykocińska Aleksandra Wiesiołowska, która testamentem z 1645 r. przeznaczyła nawet na ten cel odpowiedni fundusz, ale fundacja ta nie została zrealizowana. Świątynię w Dolistowie zamierzał też budować kolejny właściciel miejscowych dóbr, hetman Jan Klemens Branicki. Zamiary te zrealizowała dopiero w latach 1789-1791 wdowa po hetmanie, Izabela z Poniatowskich Branicka. Zbudowano kościół z kamienia polnego według projektu Jana Bogumiła Zsczerniga, porucznika i nadwornego architekta hetmanowej. Obrazy ołtarzowe - niezachowane do dziś - były autorstwa Antoniego Herliczki. Powstały one w jego białostockiej pracowni. Poświęcenie świątyni miało miejsce 23 października 1791 r., chociaż wiadomo, że jeszcze co najmniej przez rok prowadzono przy obiekcie prace wykończeniowe. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX stulecia przeprowadzono gruntowny remont kościoła.
W głównym ołtarzu świątyni dużą czcią wiernych od niepamiętnych czasów jest Krucyfiks pochodzący z XVIII w. Pod krzyżem znajduje się XVIII-wieczny obraz Matki Bożej Pocieszenia. Z tego okresu pochodzi też barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej, znajdujący się w bocznym ołtarzu. Obok kościoła usytuowano w 1803 r. kamienną dzwonnicę.
W ostatnich latach proboszczowie, ks. Jan Popławski, a po nim ks. Adam Sokołowski, przeprowadzili prace renowacyjne i konserwatorskie całego obiektu, przywracając mu wygląd mocno zbliżony do pierwowzoru.

Kaplice na terenie parafii:

  • Kaplica przy drodze do Goniądza pw. Wniebowzięcia NMP zbudowana w 1947 r. Na tym miejscu - wg miejscowej tradycji - w 1884 r. objawiła się Matka Boża. Nabożeństwa są odprawiane na Wniebowzięcie NMP, 3 maja, w święto Maryi Matki Kościoła i 8 września ? w święto Narodzenia NMP.
  • Na cmentarzu grzebalnym pw. św. Jerzego zbudowana z kamieni w 1803 r. Nabożeństwa w Dzień Zaduszny i III dzień Wielkiej Nocy i Zielonych Świąt.
  • We Wroceniu pw. Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczyście poświęcona przez abp. Stanisława Szymeckiego 11 VI 1995 r. Nabożeństwa w I piątki miesiąca, 16 listopada i każdą 3. niedzielę miesiąca.
  • W Mikicinie pw. Miłosierdzia Bożego. Msze św. w II i IV niedzielę miesiąca, w I piątki miesiąca i niedzielę Miłosierdzia Bożego.
  • W Zabielu pw. św. Stanisława Kostki. Msze św. w I piątki miesiąca, w niedzielę po 18 września i w każdą 2. niedzielę miesiąca.
  • W Moniuszkach kapliczka przydrożna (na granicy parafii) tzw. "Latarnia" pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

Cmentarz grzebalny

2 km od kościoła, założony w XVI w., powiększony w 1963 r., o powierzchni 4 ha.