Adres parafii:
Boguszewo 96
Boguszewo
19-100 Mońki

telefon: 85-716-13-29
e-mail: boguszewo@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 07:30 18:00*

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Informacje o parafii

Liczba katolików: 530

Do parafii należą:

miejscowości: Boguszewo, Boguszewo kol. 3 km, Boguszewka 3 km, Dębina 3 km, Czekołdy 2 km, Lewonie 2 km, Zalesie 3 km.


Rys historyczny:

Parafię erygował 7 września 1995 r. abp Stanisław Szymecki, wydzielając jej terytorium z parafii Trzcianne. Pierwszym proboszczem nowej placówki duszpasterskiej został ks. Stanisław Kurek.
Mieszkańcy oddalonego od kościoła parafialnego w Trzciannem o 7 km Boguszewa przez wiele lat zabiegali u władz państwowych o pozwolenie na budowę świątyni w ich wsi. Uzyskali je ostatecznie w roku 1980. Natychmiast też do budowy kościoła skierowano wikariusza z Trzciannego, ks. Januarego Kownackiego. Pod jego kierunkiem w latach 1981-82 wzniesiono świątynię według projektu inż. arch. Mirosława Staweckiego. Powstał murowany obiekt z przysadzistą wieżą centralnie w fasadzie, szukający odniesienia w stylu dworkowym. Kościół poświęcił bp Edward Kisiel 2 maja 1982 r. Prace wykończeniowe przy świątyni prowadził ks. Andrzej Sadowski, zaś o wystrój wnętrza zadbał w latach 1989-92 ks. Stanisław Kurek.
Po wzniesieniu kościoła i plebanii, w 1984 r. zamieszkał w Boguszewie na stałe pierwszy duszpasterz. W rok później utworzono tu samodzielny rektorat, a od roku 1987 zaczęto prowadzić osobne księgi metryczne. Po utworzeniu parafii kolejni proboszczowie prowadzili konsekwentnie w miarę aktualnych potrzeb prace konserwatorskie i remontowe przy kościele i plebanii. Do 2005 r. prowadzono prace nad modernizacją prezbiterium, zamontowano marmurowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę.
Dnia 16 maja 2005 r. abp Wojciech Ziemba dokonał aktu konsekracji świątyni.
W latach 2009-2014 nowy proboszcz, ks. Marek Wojszko przeprowadził generalny remont zakrystii, wymieniono instalację nagłaśniającą, położono nową instalację elektryczną, przeprowadzono remont fasady kościoła. Gruntowne prace modernizacyjne przeprowadzono także na plebanii.


Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła, założony w 1990 r., poświęcony 13 maja 1992 przez abp. Edwarda Kisiela, powierzchnia 0,75 ha.