Adres parafii:
Boguszewo 96
Boguszewo
19-100 Mońki

telefon: 85-716-13-29
e-mail: boguszewo@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 07:30 18:00*

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Informacje o parafii

Liczba katolików: 530

Do parafii należą:

miejscowości: Boguszewo, Boguszewo kol. 3 km, Boguszewka 3 km, Dębina 3 km, Czekołdy 2 km, Lewonie 2 km, Zalesie 3 km.


Rys historyczny:

Parafię erygował 7 września 1995 r. abp Stanisław Szymecki, wydzielając jej terytorium z parafii Trzcianne. Pierwszym proboszczem nowej placówki duszpasterskiej został ks. Stanisław Kurek.
Mieszkańcy oddalonego od kościoła parafialnego w Trzciannem o 7 km Boguszewa przez wiele lat zabiegali u władz państwowych o pozwolenie na budowę świątyni w ich wsi. Uzyskali je ostatecznie w roku 1980. Natychmiast też do budowy kościoła skierowano wikariusza z Trzciannego, ks. Januarego Kownackiego. Pod jego kierunkiem w latach 1981-82 wzniesiono świątynię według projektu inż. arch. Mirosława Staweckiego. Powstał murowany obiekt z przysadzistą wieżą centralnie w fasadzie, szukający odniesienia w stylu dworkowym. Kościół poświęcił bp Edward Kisiel 2 maja 1982 r. Prace wykończeniowe przy świątyni prowadził ks. Andrzej Sadowski, zaś o wystrój wnętrza zadbał w latach 1989-92 ks. Stanisław Kurek.
Po wzniesieniu kościoła i plebanii, w 1984 r. zamieszkał w Boguszewie na stałe pierwszy duszpasterz. W rok później utworzono tu samodzielny rektorat, a od roku 1987 zaczęto prowadzić osobne księgi metryczne. 13 maja 1992 r. Abp Edward Kisiel poświęcił nowy cmentarz grzebalny o powierzchni 0,75 ha. W roku 1995 Abp Stanisław Szymecki erygował parafię pw. NMP Królowej Polski w Boguszewie, włączając ją do dekanatu Knyszyn. Po utworzeniu parafii kolejni proboszczowie prowadzili konsekwentnie w miarę aktualnych potrzeb prace konserwatorskie i remontowe przy kościele i plebanii. Do 2005 r. prowadzono prace nad modernizacją prezbiterium, zamontowano marmurowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę.
Dnia 16 maja 2005 r. abp Wojciech Ziemba dokonał aktu konsekracji świątyni.
W latach 2009-2014 nowy proboszcz, ks. Marek Wojszko przeprowadził generalny remont zakrystii, wymieniono instalację nagłaśniającą, położono nową instalację elektryczną, przeprowadzono remont fasady kościoła. Gruntowne prace modernizacyjne przeprowadzono także na plebanii.

Od roku 2018 proboszczem parafii jest ks. Grzegorz Nienałtowski. W kolejnych latach wykonano nowy dach w budynku plebanii oraz elewację zewnętrzną.

14 września 2020 r. parafia uroczyście obchodziła 25-lecie powstania parafii oraz 15 lecie poświęcenia kościoła. Uroczystości zostały poprzedzone misjami parafialnymi. Tego dnia bp Henryk Ciereszko poświęcił nową polichromię we wnętrzu świątyni, zaprojektowaną i wykonaną przez artystę malarza Marka Karpa.
W roku 2023 zostały zakupione 9 – głosowe organy piszczałkowe mechaniczne. W dalszym ciągu prowadzone są systematyczne prace modernizacyjne w kościele i plebanii.


Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła, założony w 1990 r., poświęcony 13 maja 1992 przez abp. Edwarda Kisiela, powierzchnia 0,75 ha.