Adres parafii:
Zwierzyniec Wielki 13
Zwierzyniec Wielki
16-200 Dąbrowa Białostocka

telefon: 85-712-90-12
e-mail: zwierzyniec@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 11:30

Dni powszednie: 07:30 17:00* 19:00*

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Informacje o parafii

Liczba katolików: 660

Do parafii należą:

miejscowości: Zwierzyniec Wielki, Chmielówka kol. 1,5 km, Kuderewszczyzna 2 km, Małowista 2,5 km, Olsza 2 km (część rodzin), Trzyrzeczki 4 km, Zwierzyniec Mały 1,5 km.


Rys historyczny:

Utworzenie parafii w Grodzisku i administracyjne przyłączenie do niej wsi: Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały, Kuderewszczyzna, Małowista i Trzyrzeczki spowodowały niezadowolenie mieszkańców. W 1946 r. wystosowali oni nawet pismo do abp. Romualda Jałbrzykowskiego, prosząc go o pozostawienie ich przy dotychczasowych parafiach. Po erygowaniu parafii w Grodzisku w 1947 r., wymienione miejscowości zostały do niej włączone. Wierni podporządkowali się decyzji władz kościelnych i wspierali budowę grodziskiego kościoła.
Mimo to trwał w nich zamiar wzniesienia świątyni, będącej wotum wdzięczności Bogu za ocalenie podczas wojny. W grudniu 1946 r. zawiązano Komitet Budowy Kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Zwierzyńcu Wielkim. Wierni zobowiązali się do pokrycia kosztów inwestycji oraz wykonania prac budowlanych na własny koszt. W 1947 r. mieszkańcy Zwierzyńca Wielkiego ofiarowali place pod budowę świątyni i założenie cmentarza. Komitet wystarał się o potrzebne zezwolenia władz kościelnych i państwowych. W 1949 r. wzniesiono prostą, drewnianą kaplicę i rozpoczęto jej wyposażanie. Dnia 11 lipca 1950 r. proboszcz Grodziska, ks. Michał Dziczkaniec, za zgodą abp. R. Jałbrzykowskiego poświęcił kościółek. Raz w miesiącu miały się w nim odbywać nabożeństwa, sprawowane przez kapłanów z Grodziska.
W latach 1970-1976 kaplica została gruntownie odremontowana, dobudowano przy niej wieżę i salę katechetyczną. Dnia 24 października 1976 r. bp Edward Kisiel ustanowił w Zwierzyńcu Wielkim samodzielny wikariat, a dekretem z 3 października 1980 r. erygował parafię pw. NMP Królowej Polski. Wydzielono ją z parafii Dąbrowa Białostocka i Grodzisk. W jej skład weszły miejscowości: Brzozowy Borek, część kolonii Chmielówka, Kuderewszczyzna, Małowista, Trzyrzeczki, Zwierzyniec Wielki, Zwierzyniec Mały i część wsi Olsza. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Andrukiewicz.
Dzięki staraniom ks. S. Andrukiewicza i parafian w latach 1984-1986 zbudowano w Zwierzyńcu Wielkim kościół murowany. Projekt świątyni wykonał białostocki inż. arch. Jerzy Zgliczyński. Kościół uroczyście poświęcił bp E. Kisiel 21 września 1986 r. Część wyposażenia przeniesiono z dotychczasowej kaplicy, którą w 1988 r. rozebrano i przeniesiono do Białegostoku na osiedle Piasta. W latach 1989-1990 ks. proboszcz Julian Siemieniako zbudował nową murowaną plebanię wg projektu inż. arch. Romualda Plichty z Sokółki.

Cmentarz grzebalny:
1?300 m od kościoła, założony w 1976 r., pow. 1,5 ha.