Adres parafii:
Zalesie 14
Zalesie
16-124 Sidra

telefon: 85-721-17-42
e-mail: zalesie@archibial.pl
web: zalesie.archibial.pl/

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 07:30

Parafia pw. NMP Pocieszenia

Informacje o parafii

Liczba katolików: 380Do parafii należą:

miejscowości: Zalesie, Achrymowce 5 km, Bieniasze 4 km, Cimanie 6 km, Krzysztoforowo 4 km, Łowczyki 7 km, Litwinki 5 km, Mieleszkowce Pawłowickie 4 km, Mieleszkowce Zalesiańskie 3 km, Ogrodniki 4 km, Pawłowicze 4 km, Pohorany 4 km.


Rys historyczny:
Parafię w Zalesiu założył Hieronim Wołłowicz, podskarbi litewski i administrator dóbr królewskich na Litwie. Zapisem testamentalnym z 14 czerwca 1602 r. nadał kościołowi w Zalesiu folwark z zabudowaniami w tej miejscowości oraz wsie Zalesie i Pohorany. Fundację tę zatwierdził król Zygmunt III Waza. W 1618 r. Wołłowicz uposażenie parafii przeniósł na klasztor bernardynek w Grodnie. Odtąd one pobierały dochody i miały utrzymać duszpasterza i kościół.
Według niepotwierdzonego przekazu, zanim powstał kościół parafialny w Zalesiu, miała tu istnieć świątynia drewniana, która została zniszczona przez pożar. Murowany kościół zbudował fundator, Hieronim Wołłowicz, w latach 1604-1623. Prawdopodobnie nosił on wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Na początku XIX w. w źródłach figuruje jednak tytuł Przemienienia Pańskiego. Tytuł Matki Bożej Pocieszenia pojawił się dopiero po remontach kościoła i jego odnowieniu w 1858 r. przez proboszcza, ks. Józefa Węckowicza. Wtedy m.in. przebudowano obie wieże, a dach pokryto czerwoną dachówką. W latach 1988-1989 wymieniono instalację elektryczną. Gruntownemu remontowi poddano też dach kościoła, m.in. wymieniono blachę ocynkowaną na miedzianą.
W lutym 2005 r. pożar strawił dotychczasową, wiekową już, drewnianą plebanię. Nowo mianowany proboszcz, ks. Wojciech Markowski, zamieszkał w tymczasowym, zaimprowizowanym mieszkaniu w miejscowej świetlicy i rozpoczął intensywne zabiegi koło budowy nowej, murowanej plebanii. Powstała ona w latach 2006-2007. W ostatnim czasie przeprowadzono też prace remontowe w kościele, m.in. wymieniono okna i drzwi frontowe, przeprowadzono gruntowny remont zakrystii i kruchty, uporządkowano plac wokół kościoła i plebanii.Cmentarz grzebalny:

  • Zabytkowy przykościelny, nieczynny.
  • Nowy odległy 400 m od kościoła parafialnego, pow. 2 ha.