Adres parafii:
Siderka 1
Siderka
16-124 Sidra

telefon: 85-721-16-86
e-mail: parafiasiderka@o2.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00* 11:00*

Dni powszednie: 07:30 17:00* 18:00*

Parafia pw. Opatrzności Bożej

Informacje o parafii

Liczba katolików: 350

Do parafii należą:
miejscowości: Siderka, Butrymowce 4 km, Kudrawka 4 km, Podsutki 4 km, Potrubowszczyzna 1,5 km, Synkowce 4 km, Szostaki 2 km.

Rys historyczny:

Parafię ustanowił abp Romuald Jałbrzykowski 14 października 1946 r., wydzielając jej terytorium z parafii Sidra i Nowy Dwór. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Rutkowski.Dzieje parafii sięgają jednak pierwszej ćwierci XIX stulecia, kiedy to w roku 1825 Ignacy Zawistowski, właściciel majątku Siderka, mając na względzie potrzeby duchowe swoich poddanych, katolików obrządku wschodniego - unitów wybudował obecną murowaną świątynię. Po kasacie Unii w 1839 r. wiernym udało się z trudem przez kilka lat obronić swoją świątynię, aż do roku 1850, gdy ostatecznie decyzją władz carskich zamieniono ją na cerkiew i oddano prawosławnym. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w roku 1920 kościół został przekazany katolikom - łacinnikom i służył wiernym jako kościół rektoralny. Po II wojnie światowej abp R. Jałbrzykowski nie zwlekając utworzył w Siderce samodzielną parafię. W kolejnych latach świątynię poddawano niezbędnym pracom remontowym i konserwatorskim, uzupełniano wystrój wnętrza i konsekwentnie porządkowano jej otoczenie.

Cmentarz grzebalny:
500 m od kościoła, pow. 0,75 ha.