Adres parafii:
Grodzisk 1
Grodzisk
16-150 Suchowola

telefon: 512-095-942
e-mail: grodzisk@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 11:00 13:00*

Dni powszednie: 07:00

Parafia pw. MB Wspomożenia Wiernych

Informacje o parafii

Liczba katolików: 710Do parafii należą:

miejscowości: Grodzisk, Bagny 5 km, Chmielniki 3 km, Chmielówka 2,5 km, Domuraty 5 km, Kiersnówka 1,5 km, Lewki 1,5 km, Olsza 2,5 km, Pięciowłóki 1 km, Podgrodzisk 1 km, Pokośne kol. 2 km.


Rys historyczny:
W 1935 r. miejscowość Grodzisk nawiedziła niespotykana w dziejach tej okolicy burza gradowa, która spowodowała ogromne zniszczenia i straty. Po ich oszacowaniu i przyznaniu rządowego odszkodowania mieszkańcy wsi postanowili wygospodarować środki własne, by po likwidacji szkód zbudować tu także kaplicę. Budowę drewnianej świątyni ukończono w 1938 r., a 31 maja 1942 r. poświęcił ją dziekan koryciński, ks. Bonifacy Oleszczuk.
Rodzący się ośrodek duszpasterski okazał się na tyle potrzebny, że w 1942 r. Maria Klim z Żuchowa podarowała działkę pod budowę kościoła i zabezpieczyła jego uposażenie. Następnego roku ks. Jan Tomaszewski, pochodzący ze wsi Laudańszczyzna, w trudnych warunkach okupacyjnych położył fundamenty pod budowę nowej świątyni. Kamień węgielny poświęcił proboszcz z Suchowoli, ks. Stefan Porczyk, w obecności proboszcza z Dąbrowy Białostockiej, ks. Kazimierza Dmochowskiego.
Mieszkańcy Grodziska i okolicznych wsi gorliwie zabiegali o utworzenie samodzielnej parafii. Dnia 19 grudnia 1945 r. abp Romuald Jałbrzykowski mianował rektorem w Grodzisku ks. Witolda Ostrowskiego, wikariusza z Suchowoli i nadał mu uprawienia proboszcza. Następnie 6 grudnia 1947 r. erygował w Grodzisku parafię. W jej skład weszły miejscowości należące wcześniej do parafii w Suchowoli i Dąbrowie.
W 1946 r. ks. Witold Ostrowski założył cmentarz parafialny. Wznoszenie bryły kościoła i plebanii kontynuował po zakończeniu wojny nowy proboszcz, ks. Michał Dziczkaniec (1946-1966). Budynek świątyni zbudowano z kamieni polnych na planie prostokąta. Po jednej stronie tynkowanej fasady powstała wieża, w połowie z kamieni, w połowie z cegły. Kościół nie był dotąd konsekrowany. Na prośbę ks. M. Dziczkańca w 1952 r. w Grodzisku założyły swój dom Siostry Misjonarki Świętej Rodziny. Zajmowały się nauczaniem religii oraz opiekowały kościołem i chórem.
W 1980 r. kilka miejscowości z parafii Grodzisk przeszło do sąsiedniej, nowo utworzonej parafii w Zwierzyńcu Wielkim.
W latach 90. XX w. rozpoczęto modernizację świątyni, ułożono nową podłogę w prezbiterium i w nawie, odnowiono ołtarze, wykonano nowe konfesjonały oraz wyremontowano ogrodzenie przy kościele. W latach 2000-2002 proboszcz, ks. Jerzy Buzun przeprowadził remont plebanii i zakrystii oraz odnowił dach kościoła. Za czasów następnego proboszcza trwały dalsze prace remontowe w kościele m.in.: wymiana okien, drzwi zewnętrznych. Zostały zbudowane dwa nowe ołtarze boczne, przeprowadzony został gruntowny remont wnętrza i innych pomieszczeń oraz modernizacja dachu kościoła. Na zewnątrz zostały ułożone nowe chodniki i zbudowany nowy parkan. Na plebanii m.in. zostały wymienione okna i wybudowane dwa nowe wejścia: główne i boczne.
Arcybiskup Stanisław Szymecki w 1995 r. erygował kaplicę w należącej do parafii wsi Bagny, którą dn. 15 lipca 1995 r. poświęcił bp Edward Ozorowski.Kaplice na terenie parafii:
We wsi Bagny pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.Cmentarz grzebalny:
400 m od kościoła, założony w 1946 r., pow. 1,55 ha.