Adres parafii:
Pogorzałki 111
Pogorzałki
16-002 Dobrzyniewo

telefon: 502-546-999
e-mail: pogorzalki@archibial.pl
web: pogorzalki.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 11:00 18:00

Dni powszednie: 08:00*

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1350

Do parafii należą:

miejscowości: Pogorzałki, Borsukówka 4 km, Gniła 1 km, Rybaki 2 km.Rys historyczny:

Wieś Pogorzałki początkowo należała do parafii w Dobrzyniewie Kościelnym. W miejscowości była mała murowana kaplica, zbudowana w 1861 r. Według lokalnych przekazów, w 1863 r. modlili się przy niej powstańcy. Po 1905 r. kaplica została rozbudowana, a raz do roku sprawował w niej Mszę św. ksiądz z Dobrzyniewa.
W trakcie II wojny światowej mieszkańcy Pogorzałek, Borsukówki i Rybak podjęli starania o budowę kościoła i utworzenie parafii. Dnia 6 sierpnia 1941 r. przekazali drewniany budynek domu ludowego na potrzeby sakralne. Pod koniec 1945 r. rozpoczęto jego adaptację na świątynię oraz budowę plebanii. Parafię erygował 14 grudnia 1946 r. abp Romuald Jałbrzykowski, który mianował pierwszym proboszczem ks. Jana Perkowskiego.
Parafianie wiele lat zabiegali o uzyskanie pozwolenia władz państwowych na budowę kościoła. W latach 50. XX w. nie udało się zrealizować w Pogorzałkach projektu znanego arch. Jana Borowskiego. Zgodę na wzniesienie nowej świątyni otrzymano dopiero 29 czerwca 1977 r. Prace organizował proboszcz, ks. Henryk Hołubowski. Projekt wykonał inż. arch. Jerzy Zgliczyński, a obliczenia konstrukcyjne - inż. Zdzisław Szymulski. Do prac budowlanych przystąpiono w czerwcu 1978 r. Rok później, 17 czerwca 1979 r., bp Edward Kisiel poświęcił i wmurował kamień węgielny. Stan surowy kościoła osiągnięto w ciągu dwóch lat. Przy znacznym zaawansowaniu prac wykończeniowych, po wykonaniu marmurowego ołtarza według projektu Adolfa Szczypińskiego, 21 kwietnia 1990 r. bp E. Kisiel konsekrował świątynię. Otrzymała ona wezwanie Miłosierdzia Bożego i tym samym zmieniono tytuł parafii, która wcześniej nosiła wezwanie Przemienienia Pańskiego.
Po wizycie Jana Pawła II w Białymstoku w 1991 r. do Pogorzałek zostały przekazane obrazy: Matki Bożej Miłosierdzia i bł. Bolesławy Lament oraz relikwie bł. Bolesławy.

Kaplice na terenie parafii:
W Pogorzałkach obok kościoła parafialnego istnieje od czasów Powstania Styczniowego zabytkowa kaplica, w której modlili się powstańcy z 1863 r. W kaplicy znajduje się obraz Przemienienia Pańskiego, tablice upamiętniające dzieje ziemi i ludzi, opracowane przez E. Popławskiego. Tym też dziejom poświęcone jest miejsce zwane "Polski Los", gdzie umieszczono głazy z tablicami poświęconymi ofiarom prześladowań i eksterminacji rodzin z terenu parafii. Zabytkowa kaplica otoczona murem kamiennym ma dwie części: starszą murowaną i nieco późniejszą z drewna. W latach budowy kościoła kaplicę poddano zabiegom konserwacji i renowacji.

Cmentarz grzebalny:
200 m od kościoła, założony w 1946 r., powierzchnia 0,88 ha