Adres parafii:
ul. Białostocka 57
Fasty
15-694

telefon: 511-311-557
e-mail: fasty@archibial.pl
web: parafia-fasty.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 18:00

Dni powszednie: 08:00* 08:00*

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1 200Do parafii należy:
miejcowość: Fasty.Rys historyczny:

Parafię erygował abp Wojciech Ziemba 29 czerwca 2001 r., wydzielając ją z terytorium parafii NMP Królowej Rodzin w Białymstoku i św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy. Pierwszym proboszczem został ks. Sławomir Ostrowski.
Początkowo Msze św. odprawiano na placu przed miejscową szkołą podstawową. Z czasem na potrzeby kultu została wyremontowana murowana stodoła, która zaczęła pełnić funkcję tymczasowej kaplicy. Aktu jej poświęcenia w liturgiczne wspomnienie patrona parafii, św. Franciszka z Asyżu, 4 października 2001 r. dokonał abp Wojciech Ziemba. W tym czasie wzniesiono dzwonnicę i zagospodarowano teren wokół świątyni. Następnie ks. proboszcz wraz z parafianami przygotowywał plany budowy kościoła i cmentarza. Równocześnie trwały intensywne starania o pozyskanie placu pod budowę kościoła, zabiegi skuteczne, zwieńczone aktem poświęcenia zagospodarowanego placu, na którym stanął krzyż. Miejsce pod nową świątynię poświęcił abp W. Ziemba w październiku 2003 r. Dzięki wysiłkowi parafian, utworzono cmentarz grzebalny (ok. 2 km od kościoła) o powierzchni 2 ha, który także został poświęcony przez abp. W. Ziembę 2 listopada 2004 r. Obecnie trwają prace budowlane przy nowej świątyni zaprojektowanej przez arch. Krystynę Kakareko. Będzie to obiekt nawiązujący do wzorów neoromańskich, z wolno stojącą wieżą i zabudowaniami parafialnymi tworzącymi całość z kościołem.


Kaplice na terenie parafii:
Tymczasowa kaplica w Fastach

Cmentarz grzebalny:
O powierzchni 2 ha, oddalony ok. 2 km od kościoła