Adres parafii:
ul. Ks. Abp. R. Jałbrzykowskiego 5
Białystok
15-753

telefon: 602223219
telefon: 85-653-33-36
e-mail: zmartwychwstanie@archibial.pl
web: www.zp.parafia.info.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:30 11:00 12:30* 18:00 20:00*

Dni powszednie: 06:30 07:00* 18:00

Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego
zobacz pełną mapę

Informacje o parafii

Liczba katolików: 6500Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Długa (110-136), Dworska, Działkowa (11), Jałbrzykowskiego, Al. Jana Pawła II (od rzeki Białej - w kierunku Warszawy - do rzeki Białej), Kołłątaja (do rzeki Białej), Al. Konstytucji 3 Maja (od Studziennej do Al. Jana Pawła II), Łagodna, Ogrodniczki (1-26), Rzemieślnicza (30-34), Sikorskiego (od rzeki Białej do Al. Jana Pawła II), Swobodna (od 28 do końca), Szeroka (20, 22, 24, 30, 32, 34, 36), Wysoki Stoczek.

Rys historyczny:

Parafia powstała na mocy dekretu erekcyjnego wydanego 24 czerwca 1990 r. przez bp. Edwarda Kisiela. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Tadeusz Krawczenko z zadaniem budowy kościoła i organizacji życia religijnego w nowo powstałej placówce duszpasterskiej.
Początkowo funkcję świątyni parafialnej pełnił drewniany kościółek cmentarny św. Kazimierza, znajdujący się na cmentarzu parafii św. Rocha przy ul. Antoniuk Fabryczny. Niewielki ten obiekt wzniesiono w 1946 r., a rozbudowano w 1990.
Ksiądz T. Krawczenko zdecydował się zbudować kościół parafialny na wzór byłej XVIII-wiecznej stylowej, późnobarokowej świątyni bazyliańskiej z Berezwecza k. Głębokiego na Białorusi, którą władze sowieckie zniszczyły całkowicie około 1970 r., przykład znakomitej architektury baroku wileńskiego. Kościół postanowiono zlokalizować w wyjątkowo wyeksponowanym miejscu, na wzgórzu osiedla Wysoki Stoczek przy głównej arterii komunikacyjnej miasta. Projekt według pierwowzoru sporządził inż. arch. Michał Bałasz. Prace budowlane rozpoczęto latem 1991 r., a już w 1996 r. dwukondygnacyjny obiekt był gotowy w stanie surowym przykrytym. Nabożeństwa odprawiano najpierw w kościele tzw. dolnym, a po przykryciu i prowizorycznym wyposażeniu zasadniczej świątyni przeniesiono je do kondygnacji górnej.
W zamiarach kościół ten miał upamiętniać wszystkich Polaków poległych z rąk najeźdźców. Osadzono na wzgórzu dwupoziomowa budowla posiada układ trójnawowy, a jej fasadę flankują dwie ażurowe wieże. W wystroju wnętrza dominują różne stylowo elementy - od antyku, poprzez renesans i barok. W prawej nawie znajduje się replika Grobu Pańskiego z Jerozolimy. Wszystkie elementy rzeźbione wykonał prof. Jerzy Grygorczuk, a polichromie Jerzy Pasternak. Kościół jest przykładem coraz bardziej popularnej w architekturze myśli przywracania utraconych, nieistniejących już historycznych obiektów. Od berezweckiego pierwowzoru nowy kościół różni się m.in. tym, że nawy wydłużono o jedno przęsło i dodano poziom dolny.
Od 2005 r. parafią kierował ks. Stanisław Hołodok, który przeprowadził prace wykończeniowe w kościele, eliminował ujawniające się defekty konstrukcyjne, dbał o plac przykościelny i prowadził budowę plebanii. W 2014 r. wykonano instalację grzewczą kościoła.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. parafię objął ks. Jerzy Sokołowski, który finalizuje budowę plebanii, otaczając troską zarówno kościół materialny, jak i wspólnotę wiernych parafii.