Adres parafii:
ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok

telefon: +48 789 463 241
e-mail: kazimierz@archibial.pl
web: kazimierz.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00* 08:00 09:30 11:00 12:30 16:30 18:00

Dni powszednie: 06:30* 07:00 18:00

Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza
zobacz pełną mapę

Informacje o parafii

Liczba katolików: 15 400Do parafii należą:
ulice Białegostoku: Akacjowa, Antoniuk Fabryczny (parzyste), Berlinga, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Cisowa, Cyprysowa, Daktylowa, Dębowa, Dziesięciny, Figowa, Gajowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, św. Kazimierza, Kasztanowa, Kokosowa, Leszczynowa, Maczka (nieparzyste), Malinowa, Morelowa, Oliwkowa, Orzechowa, Palmowa, Porzeczkowa, Wiązowa, Winogronowa, Wiśniowa, Wrzosowa, Zagórna.

Rys historyczny:
Parafia powstała na mocy dekretu erekcyjnego bp. Edwarda Kisiela z 17 czerwca 1977 r. z części terytorium parafii św. Rocha. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Bogdan Maksimowicz.
Nowa placówka duszpasterska początkowo korzystała z drewnianej kaplicy, znajdującej się na cmentarzu grzebalnym parafii św. Rocha. Kaplicę tę - pw. św. Kazimierza - wzniósł ks. Adam Abramowicz w 1946 r. Zezwolenie na budowę nowego kościoła parafialnego, po wielu trudnościach, otrzymano w 1981 r. W wyniku konkursu wybrano projekt dwupoziomowej świątyni z kompleksem katechetycznym autorstwa inż. arch. Jana Krutula. Prace budowlane rozpoczęto w 1983 r. Kościół dolny został oddany do użytku w stanie surowym 21 czerwca 1984 r. i zaczęto w nim odprawiać nabożeństwa. Pierwsze nabożeństwo ? pasterkę ? w kościele górnym odprawiono 25 grudnia 1993 r. Fasada świątyni swą kolorystyką nawiązuje do barw narodowych. Wyróżniająca się w panoramie miasta budowla została pokryta rozłożystym dachem w kształcie łodzi, wieża - latarnia ma przypominać obecność patrona - św. Kazimierza Królewicza.
Dnia 14 października 1984 r. przy budującym się kościele odbyły się ogólnopolskie uroczystości jubileuszowe 500-lecia śmierci św. Kazimierza Królewicza z udziałem Episkopatu Polski pod przewodnictwem kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Natomiast 4 marca 2002 r. w kościele św. Kazimierza obchodzono metropolitalne uroczystości 400-lecia kanonizacji św. Kazimierza. Konsekracja świątyni miała miejsce 27 października 2002 r.
Wraz z budową kościoła wznoszono połączony z nim w jeden kompleks dom katechetyczny. Oddano go do użytku 1 września 1985 r. Po 1990 r., gdy naukę religii przeniesiono do szkół, do czasu oddania do użytku plebanii, mieszkali w nim księża. Prace wykończeniowe przy kościele i porządkowanie terenu wokół świątyni trwały nadal. Zbudowano zwieńczenie wieży, dokończono wyposażenie wnętrza kościoła górnego. W ostatnich latach w kościele dolnym ostateczny kształt otrzymało prezbiterium, a w dawnym domu katechetycznym, obecnie domu parafialnym, oddano do użytku reprezentacyjną salę św. Kazimierza.

Kaplice na terenie parafii:
Kaplica półpubliczna w domu zakonnym Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny, ul. Leszczynowa 28, 15-811 Białystok
Kaplica półpubliczna św. Józefa w Domu Księży Emerytów, ul. Cedrowa 16, 15-798 Białystok
Kaplica domowa św. Jana Marii Vianney'a na plebanii przy ul. Św. Kazimierza 2 w Białymstoku
Kaplica dziennej adoracji w kościele, wejście od ul. Leszczynowej

Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP, ul. Leszczynowa 28, 15-811 Białystok, tel. 85-654-39-64
Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności, ul. Cedrowa 31, 15-798 Białystok, tel. 85-654-40-20
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanej (Śląskie), ul. Cedrowa 16A, 15-798 Białystok, tel. 85-653-30-10