Adres parafii:
ul. Żwirki i Wigury 49
Michałowo
16-050

telefon: 85-718-90-28
telefon: 791-092-106
e-mail: michalowo@archibial.pl
web: michalowo.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00* 09:30 11:00 18:00

Dni powszednie: 07:00* 08:00* 18:00*

Parafia pw. Opatrzności Bożej

Informacje o parafii

Liczba katolików: 2300

Do parafii należą:

miejscowości: Michałowo, Barszczewo 11 km, Gorbacze, Hieronimowo 8 km, Hoźna 10 km, Julianka 10 km, Juszkowy Gród 12 km, Kamienny Bród 3 km, Kazimierowo 3 km, Kobylanka 3 km, Kolonie Michałowo 2 km, Kopce 4 km, Krynica 3 km, Kuchmy Kuce 9 km, Kuchmy Pietruki 9 km, Kuryły 8 km, Lewsze 8 km, Majdan 3 km, Mościska 5 km, Nowa Wola 5 km, Nowe Kuchmy 10 km, Oziabły 8 km, Pieńki 3 km, Planty 10 km, Potoka 9 km, Sokole 8 km, Stare Kuchmy 9 km, Topolany 7 km, Żednia 12 km.


Rys historyczny:
Michałowo (Niezbudka) i okoliczne wsie przez lata stanowiły część terytoriów parafii w Zabłudowie. Znaczna odległość, jaką musieli pokonywać mieszkańcy tychże okolic w drodze do kościoła parafialnego w Zabłudowie, zainicjowała starania o własną kaplicę. Od 1898 r. proboszcz zabłudowski ks. Stanisław Maciejewicz oraz parafianie pochodzący z okolic Niezabudki zabiegali u władz carskich o uzyskanie pozwolenia na budowę kaplicy.
Pozwolenie otrzymano dopiero w 1905 r. Prace przy budowie świątyni według projektu arch. Romualda Lenczewskiego rozpoczęto wiosną roku następnego na placu ofiarowanym przez barona Rudolfa Engelharda. Powstał neogotycki, jednowieżowy, tynkowany kościół pw. Opatrzności Bożej, który 29 listopada 1909 r. został poświęcony przez proboszcza zabłudowskiego, Marcina Puzyrewskiego. Wystrój wnętrza również zachowano w stylu neogotyckim, w prezbiterium umieszczono obraz św. Rodziny według Murilla.
W świątyni pełnili posługę duszpasterze z Zabłudowa, gdyż władze carskie nie pozwalały na utworzenie w Michałowie parafii. Dnia 4 sierpnia 1914 r. na stałe zamieszkał w Michałowie wikariusz z Zabłudowa, ks. Romuald Chodyko, który w marcu 1916 r. rozpoczął prowadzenie osobnych ksiąg metrycznych i zaczął podpisywać się jako proboszcz michałowski. Dokument erekcyjny jest nieznany, być może go nie wydano, stąd też marzec 1916 r. przyjmuje się jako datę powstania parafii, która objęła również tereny należące dziś do parafii w Gródku.
Zbudowany przed I wojną światową kościół do dziś służy wiernym. Był szereg razy remontowany i poddawany konserwacji. Na przełomie XX i XXI w. położono nową elewację oraz wykonano murowane ogrodzenie placu przykościelnego.
Z inicjatywy proboszcza, ks. Ryszarda Paszkiewicza w latach 2003-2013 przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i konserwatorskich wewnątrz świątyni, wymieniono drewniane ołtarz i ambonę na nowe, wykonane z kamienia, dopasowując je do neogotyckiego wystroju wnętrza. W prezbiterium położono granitową posadzkę i zainstalowano dębowe stalle. Gruntownej renowacji poddano budynek plebanii i dom parafialny.Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła parafialnego, założony w 1910 r., powierzchnia 1,35 ha, powiększony i ogrodzony murem w 1989 r. o pow. 1 ha.