Adres parafii:
ul. Białostocka 77
Grabówka
15-523

telefon: 85-741-81-69
telefon: 786-809-214
e-mail: charbel@parafiagrabowka.pl
web: www.parafiagrabowka.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 11:00 12:30 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Krzyża Świętego

Informacje o parafii

Liczba katolików: 4400

Do parafii należą:

miejscowości: Grabówka, Bobrowa 10 km, wieś i kolonia Sobolewo 3 km, wieś i kolonia Henrykowo 4,5 km, Majówka 3 km, Sowlany 2 km, Zaścianki 1 km.


Rys historyczny:

Parafia w Grabówce została erygowana dekretem bp. Edwarda Kisiela 20 czerwca 1989 r. W jej skład weszły następujące miejscowości: Grabówka, Sobolewo, Zaścianki, Henrykowo i Sowlany. Obowiązki proboszcza objął ks. Wojciech Pełkowski. W październiku 1989 r., dzięki staraniom proboszcza i parafian rozpoczęto wznoszenie drewnianego, trójnawowego kościoła, do budowy którego wykorzystano materiał z rozebranego starego kościoła w Marianowie. Dnia 25 listopada 1990 r. świątynię i cmentarz grzebalny poświęcił bp Edward Kisiel.
Kolejny proboszcz, ks. Michał Ozdowski zbudował w latach 1992-95 murowaną plebanię, a następnie ogrodził plac przykościelny. W 1999 r. kościół pokryto nową blachą, położono izolację ścian i wymieniono wszystkie okna.
Na terenie parafii znajdują się dwa cmentarze, na których spoczywają ofiary zbrodni hitlerowskich z lat 1941-1944.

Kaplice na terenie parafii:

W domu opieki społecznej w Zaściankach.

Cmentarz grzebalny:

  • 100 m od kościoła parafialnego, założony razem z parafią, poświęcony w 1990 r., pow. 12 ha.
  • Na terenie parafii jest cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich - 16 tys. pochowanych w latach 1941-44. Obok jest cmentarz 360 zamordowanych mieszkańców Białegostoku, w tym członków Armii Krajowej. W tym miejscu, przy Pomniku Ofiar, od 1993 r. odprawiana jest raz w roku Msza św.