Adres parafii:
ul. Park Dyrekcyjny 2
Białowieża
17-230

telefon: 698 282 844
e-mail: kancelaria@sw.teresa.bialowieza.pl
web: www.sw.teresa.bialowieza.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 18:00*

Dni powszednie: 18:00*

Parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Informacje o parafii

Liczba katolików: 630Do parafii należą:
miejscowości: Białowieża, Grudki 5 km, Pogorzelce 6 km, Zwierzyniec 13 km.Rys historyczny:

Parafię erygował 15 sierpnia 1926 r. bp Kazimierz Michalkiewicz, wikariusz kapitulny archidiecezji wileńskiej sede vacante.
Białowieża w XVI-XVIII w. należała do parafii w Kamieńcu Litewskim. Gdy utworzono w 1778 r. ośrodek duszpasterski w Narewce, jako filię parafii Narew, Białowieżę obsługiwał duchowny z kościoła filialnego. Po zabraniu kościoła w Narewce na cerkiew w 1866 r. w ramach represji carskich za udział w Powstaniu Listopadowym Białowieżę włączono do parafii w Szereszewie. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zaistniały warunki do utworzenia tu parafii. Pierwszym jej duszpasterzem (od 1924 r.) i organizatorem był ks. Józef Dowgiłło. Nabożeństwa odprawiano najpierw w kaplicy, urządzonej w dawnym pałacu carskim. Budowę kościoła w stylu neorenesansu polskiego rozpoczęto w 1927 r. według projektu architekta Borysa Zinserlinga z Warszawy. Niewykończoną jeszcze świątynię konsekrował 15 października 1934 r. abp Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński. Na dalsze prace budowlane brakowało funduszy, zwłaszcza że po II wojnie światowej większa część parafii znalazła się w granicach ZSRR. Dopiero w latach 70-tych XX w. wznowiono prace wykończeniowe i remontowe, wstawiono ołtarze i konfesjonały wykonane z pni i konarów wiekowych drzew. W 2007 r. zamontowano 17-głosowe organy. Większość obrazów jest dziełem Łucji Bałzukiewiczówny.


Kaplice i inne miejsca kultu eucharystycznego na terenie parafii:
Wspólna z parafią prawosławną w Domu Pomocy Społecznej "Rokitnik"Cmentarz grzebalny
2,5 km od kościoła parafialnego, wspólny z parafią prawosławną, założony w XIX w., administrowany przez proboszcza prawosławnego.