Adres parafii:
Kopisk 24
Kopisk
16-002 Dobrzyniewo Kościelne

telefon: 85-719-98-88
e-mail: kopisk@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 08:00*

Parafia pw. NMP Królowej Polski

Informacje o parafii

Liczba katolików: 380

Do parafii należą:
miejscowości: Kopisk, Rybniki 4 km.

Rys historyczny:

Powstanie parafii wiąże się z osobą ks. Władysława Pilcickiego. Po rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Knyszyn, ks. Pilcicki został przez abp. Romualda Jałbrzykowskiego zamianowany 20 kwietnia 1951 r. rektorem z prawami proboszcza w Kopisku, gdzie w początkach 1952 r. osiadł na stałe. Nominacja ta, z racji na brak dekretu erekcyjnego, jest uważana za faktyczny akt utworzenia parafii w Kopisku. Początkowo ks. W. Pilcicki odprawiał Msze św. w kaplicy urządzonej w domu prywatnym.
W 1956 r. pobudowano plebanię, a w roku 1958 r. przystąpiono do budowy drewnianego kościoła. Prace budowlane ukończono w 1960 r. i 18 grudnia tego roku wikariusz kapitulny archidiecezji w Białymstoku, ks. prałat Adam Sawicki dokonał aktu jej poświęcenia. Świątynia służy wiernym do dziś.
W ostatnich latach, dzięki staraniom proboszcza, ks. Mirosława Szepiotki, kościół został gruntownie odnowiony. Wnętrze świątyni zostało ozdobione licznymi płaskorzeźbami, wykonanymi przez artystę rzeźbiarza Sergiusza Żedzia z Hajnówki. Uporządkowano też teren wokół świątyni i plebanii, przez co parafia stała się popularnym miejscem religijno-rekreacyjnych spotkań grup młodzieżowych z Białegostoku i okolic.

Cmentarz grzebalny:
1 km od kościoła parafialnego, założony w 1951 r., powierzchnia 0,85 ha.