Adres parafii:
Karakule, ul. Kościelna 1
Karakule
16-030 Supraśl

telefon: 501-578-682
telefon: 85-749-12-64
telefon/fax: 85-749-12-63
e-mail: parafia.karakule@gmail.com
web: sites.google.com/site/parafiakarakule

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 15:00* 16:00* 17:00*

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1100Do parafii należą:

miejscowości: Karakule 1 km, Ciasne 3 km, Nowodworce 1 km, Ogrodniczki 1 km, Krasne (do rzeki) 3 km.


Rys historyczny:
Parafię ustanowił mocą dekretu erekcyjnego z 29 czerwca 2001 r. abp Wojciech Ziemba. Jej terytorium wydzielono z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Białymstoku i z parafii w Wasilkowie i Supraślu. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Kowalczuk.
W chwili utworzenia parafii dysponowała ona już zlokalizowanymi na cmentarzu grzebalnym koło wsi Karakule pozostającymi jeszcze w stanie surowym kościołem, kaplicą dolną i budynkiem administracyjnym. Istotną rolę w organizacji nowej parafii odegrali proboszczowie parafii Najświętszego Serca Jezusowego: ks. Czesław Łogutko, dzięki któremu założono tu cmentarz o powierzchni 16 ha i ks. Kazimierz Michalec, który na tymże cmentarzu rozpoczął budowę wspomnianych obiektów. One też stanowią ośrodek nowej placówki duszpasterskiej.
Kościół został konsekrowany 19 czerwca 2011 r. przez abp. Edwarda Ozorowskiego. Proboszcz nowej parafii dokończył budowę świątyni, a budynek administracyjny zaadaptował na plebanię. Cały kompleks z kościołem w stylu postmodernistycznym zaprojektował inż. arch. Jerzy Zgliczyński.Cmentarz grzebalny:
O powierzchni 8 ha.