Adres parafii:
ul. Ks. Szapela 9
Czarna Wieś Kościelna
16-020 Czarna Białostocka

telefon: 605-311-563
e-mail: czarnawies@archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:00 10:00

Dni powszednie: 17:00

Parafia pw. MB Anielskiej

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1400Do parafii należą:

miejscowości: Czarna Wieś Kościelna, Burczak kol. 2,5 km, Chmielnik 5,5 km, Czarna Białostocka (ul. Wrzosowa) 1,5 km, Dworzysk kol. 1 km, Karczmisko 3,5 km, Klimki 1 km, Kosmaty Borek 3 km, Krzyżyki kol. 5 km, Lacka Buda 5 km, Łapczyn 7 km, Ogóły kol. 3 km, Oleszkowo 4 km, Ruda Rzeczka 4 km, Wólka Ratowiecka 3 km, Złotoria kol. 4 km.


Rys historyczny:
Mieszkańcy Czarnej Wsi i okolicznych miejscowości starali się o pozwolenie na budowę kościoła i założenie parafii od roku 1908. Ponieważ władze carskie czyniły trudności z wydaniem pozwolenia na budowę kościoła, uzyskano najpierw pozwolenie na tymczasową kaplicę. Zbudował ją sposobem gospodarczym i na ofiarowanej przez siebie ziemi Szymon Prozorowski. Na Boże Narodzenie 1910 r. poświęcił ją dziekan sokólski, ks. Antoni Songajło. Odtąd odprawiano w niej nabożeństwa. Pierwszym stałym duszpasterzem w Czarnej Wsi został w grudniu 1911 r. ks. Edward Szapel. Ponieważ w 1912 r. rozpoczęto prowadzenie osobnych ksiąg metrycznych, rok ten przyjęto jako datę założenia parafii.
W rok później, 20 lutego 1913 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rosji wydało pozwolenie na budowę kościoła w Czarnej Wsi. Sprawami związanymi z budową kierował ks. E. Szapel. Projekt świątyni jest w zasadniczej części autorstwa inż. Ławoronkowa. Nieco zmian i poprawek naniósł H. Luft z Warszawy. Prace budowlane rozpoczęto 1 kwietnia 1913 r. Nadzór techniczny nad całością przedsięwzięcia sprawował inż. Marian Beer. Wkrótce jednak, z racji na działania wojenne, prace przy świątyni wstrzymano. Wznowiono je dopiero w maju 1919 r., a już 27 listopada 1921 r. świątynia została poświęcona przez ks. A. Songajłę. W tym też roku miejscowość zaczęto określać mianem Czarnej Wsi Kościelnej. Świątynia pw. Matki Boskiej Anielskiej została konsekrowana przez bp. Władysława Suszyńskiego 16 czerwca 1957 r. Kościół został zbudowany z czerwonej cegły. Jest to obiekt dwuwieżowy utrzymany w stylu neogotyku, Świątynię zaprojektowano jako obiekt z czerwonej cegły, dwuwieżowy, neogotycki, górujący nad okolicą.
Kolejni proboszczowie sukcesywnie pracowali nad wyposażeniem świątyni i czuwali nad jej konserwacją.Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła, założony w 1909 r., poświęcony prawdopodobnie razem z nowowybudowaną kaplicą na Boże Narodzenie w 1910 r., powierzchnia 1,24 ha.