Adres parafii:
ul. Białostocka 108 (kaplica tymczasowa)
Wasilków
16-010

telefon: 510 401 120
e-mail: stanislawkostka@archibial.pl
web: https://stanislawkostka.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00 20:00

Dni powszednie: 18:30

Parafia pw. św. Stanisława Kostki

Informacje o parafii

Adres do korespondencji:
ul. Południowa 31, 15-341 Białystok

Do parafii należą:
Osiedle Dolina Cisów, ul. Nadawki, ul. Cisowej, ul. Dereniowej oraz ulice przyległe. Od wschodu są to granice administracyjne Miasta Białystok, od zachodu linia kolejowa Białystok – Sokółka do rzeki Supraśl, od północy rzeka Supraśl do przecięcia z ul. Białostocką z wyłączeniem Wodociągów Białostockich Sp. z o.o. oraz kompleksu hotelowego „JARD”, aż do granicy wsi Nowodworce.


Rys historyczny:
Parafia została erygowana w dniu 18 września 2019 r., w święto jej patrona, św. Stanisława Kostki. Parafię prowadzą ojcowie jezuici.