Adres parafii:
Kozińce 20B
Kozińce
16-002 Dobrzyniewo Duże

telefon: 607-215-600
e-mail: parafia@kozince.pl
web: www.kozince.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 08:30 10:30

Dni powszednie: 07:00*

Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy

Informacje o parafii

Liczba katolików: 780

Do parafii należą:
miejcowości: Kozińce, Kulikówka 3 km, Obrubniki 3 km, Szaciły 3 km, Zalesie 2 km.

Rys historyczny:

Parafia zaistniała na mocy dekretu erekcyjnego wydanego przez abp. Edwarda Ozorowskiego 24 czerwca 2008 r. Jej terytorium wydzielono z parafii w Dobrzyniewie. Administratorem parafii, a następnie jej proboszczem, został mianowany ks. Krzysztof Kowalewski.
Idea budowy kaplicy publicznej zrodziła się wśród mieszkańców wsi Kozińce podczas budowy kościoła w sąsiednich Pogorzałkach. W początkach lat 80-tych zabiegali oni o przeniesienie dotychczasowego, nieużywanego już tam kościółka do Kozińc, ale ze względu na trudności czynione przez władze państwowe, projektu tego z czasem zaniechano. Tymczasem przy zaangażowaniu proboszcza parafii Dobrzyniewo, ks. Józefa Zubowskiego, pojawiła się możliwość budowy tu świątyni. Stało się to tym bardziej realne, że wkrótce, 5 lipca 1983 r., państwo Teresa i Leopold Cieciorko z Kozińc aktem notarialnym w formie darowizny przekazali na ten cel odpowiednią działkę, a inż. arch. Stanisław Smaczny z Białegostoku wykonał projekt techniczny kaplicy. On też sprawował nadzór nad przebiegiem prac budowlanych i jego autorstwa jest plan wystroju wnętrza świątyni. Plac pod budowę poświęcił 2 października 1983 r. bp Edward Kisiel. On też w kilka miesięcy później, 20 maja 1984 r., poświęcił i wmurował kamień węgielny. Prace budowlane prowadzili wyłącznie nakładem własnych sił i środków mieszkańcy Kozińc przy pomocy sąsiadów z Zalesia i sąsiednich wsi, w tym Dobrzyniewa. Nakładem wiernych uporządkowano plac przykościelny, wykonano parkan, wyposażono także wnętrze kaplicy i przygotowano ją do sprawowania kultu Bożego. Gotową już świątynię poświęcił 5 lipca 1987 r. bp E. Kisiel.
Do chwili erygowania parafii kaplicę obsługiwali duchowni z Dobrzyniewa. Eucharystię sprawowano w każdą niedzielę i uroczystości, a od 1997 r. także w czwartek.