Adres parafii:
ul. Orzeszkowej 5
15-083 Białystok

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele:

Dni powszednie:

Informacje o parafii