Adres parafii:
ul. Czarnej Hańczy 56
15-161 Białystok

telefon: 509-731-354
e-mail: np@archibial.pl
web: www.np.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 10:30 12:00* 18:00

Dni powszednie: 18:00

Parafia pw. NMP Nieustającej Pomocy

Informacje o parafii

Liczba katolików: 1850

Do parafii należą:

ulice Białegostoku:
Ametystowa, Alabastrowa, Berezyńska, Biebrzańska, Brylantowa, Bystrzycka, Cyrkoniowa, Czarnej Hańczy, Diamentowa, J. Dziemiana, Dźwińska, Kolonia Bagnówka, Kluka (od ul. Skalnej do J. Szapiro). Koralowa, Nadbużańska, Nefrytowa, Niemeńska, Notecka, Odrzańska, Onyksowa, Prypecka, Rubinowa, Skalna, Św. Tomasza, Turkusowa, Węgorzewska, Wilejki, Wiślana.

ulice Nowodworc:
Bagnowska, Niemeńska, Niezapominajki, Promienna, Słonecznikowa, Stokrotki, Storczykowa, Tulipanowa, Wileńska, Zawilcowa.

Rys historyczny:
Parafię dla osiedla Wyżyny w Białymstoku ustanowił mocą dekretu erekcyjnego z 15 października 1998 r. abp Stanisław Szymecki. Jej terytorium wydzielono z parafii Najświętszego Serca Jezusowego i Chrystusa Zbawiciela (obecnie św. Maksymiliana Kolbego). Pierwszym proboszczem został ks. Grzegorz Boraczewski, który objął kanonicznie parafię 8 sierpnia 1999 r.
Wcześniej, dnia 24 czerwca 1996 r., Arcybiskup powierzył ks. Kazimierzowi Michalcowi, proboszczowi parafii Najświętszego Serca Jezusowego, przeprowadzenie prac przygotowawczych do utworzenia parafii na osiedlu Wyżyny. Na potrzeby kultu religijnego zaadoptował on budynek istniejącej już szklarni. Ksiądz G. Boraczewski w sierpniu 2000 r. rozpoczął budowę kościoła według projektu inż. arch. Andrzeja Nowakowskiego. Kaplicę, stanowiącą dolny poziom przyszłej świątyni poświęcono 23 grudnia 2000 r. i odtąd odprawiane są w niej nabożeństwa parafialne. W 2004 r. wzniesiono budynek plebanii. Dnia 29 czerwca 2008 r. proboszczem parafii mianowano ks. Leszka Czerecha. Wiosną 2009 r. pod jego kierunkiem parafianie podjęli trud realizacji kolejnego etapu budowy kościoła. W 2012 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę zasadniczej części świątyni. Kościół został wzniesiony na kształt sześcioboku ze ścianami wyłożonymi żółtą i czerwoną cegłą. Wieża sięga 47,5 m, a na wysokości 25 m usytuowany jest punkt widokowy. Aktualnie trwają prace nad ukończeniem wnętrza świątyni według projektu arch. Tomasza Czajkowskiego.