Adres parafii:
ul. Antoniuk Fabryczny 45
Białystok
15-762

telefon: 85-653-04-48
telefon: 605-743-467
e-mail: wszystkichswietych@archibial.pl
web: https://wszystkichswietych.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30 09:30 11:30 13:00* 18:00

Dni powszednie: 07:00 18:00

Parafia pw. Wszystkich Świętych
zobacz pełną mapę

Informacje o parafii

Liczba katolików: 4 700

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Antoniuk Fabryczny (nieparzyste), Blokowa, Budowlana, Bystra, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Konstytucji 3 Maja, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Przycmentarna, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek.


Rys historyczny:
Parafia powstała z terytorium parafii Zmartwychwstania Pańskiego i parafii św. Kazimierza na mocy dokumentu erekcyjnego z 27 czerwca 2005 r. wystawionego przez abp. Wojciecha Ziembę. Ostatecznie granice nowej placówki duszpasterskiej ukształtowały się po korektach, wskutek których oddzielono niektóre ulice do parafii sąsiednich. Pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Krawczenko, od 1990 r. rządca parafii Zmartwychwstania Pańskiego i budowniczy tamtejszego kościoła. On to, po kolejnym pożarze kościółka św. Kazimierza na cmentarzu św. Rocha, który miał miejsce 14 czerwca 1999 r., już 14 października tego roku rozpoczął wykopy pod nowy kościół budowany według projektu inż. arch. Michała Bałasza. W styczniu 2004 r. zakończono prace wykończeniowe wewnątrz świątyni. Neobarokowa budowla z elementami neorenesansowymi i secesyjnymi posiada wyniosłą elipsoidalną kopułę widoczną w panoramie tej części miasta. Polichromie wykonał Jerzy Pasternak. W głównym ołtarzu, naśladującym ołtarz z kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, umieszczono kopię wileńskiego obrazu z Ostrej Bramy pędzla Bogusława Leona Lorka, który jest też autorem stacji Drogi Krzyżowej. Dnia 8 września 2007 r. na obraz w ołtarzu głównym podczas zorganizowanej na tę okoliczność uroczystości parafialnej korony nałożył metropolita białostocki abp Edward Ozorowski w asyście kard. Henryka Gulbinowicza z Wrocławia, abp. z Moskwy Tadeusza Kondrusiewicza i biskupa warszawsko-praskiego abp. Sławoja Leszka Głódzia.
Równocześnie z budową świątyni, ks. T. Krawczenko przebudował plebanię i rozpoczął wznoszenie ogrodzenia wokół całego cmentarza grzebalnego i dzieło to niechybnie by dokończył, gdyby 28 sierpnia 2008 r. po długiej i ciężkiej chorobie nie przestał był zdobić tego świata. Jego następcą został mianowany 10 października tego roku ks. Henryk Radziewicz. Jeszcze tego samego miesiąca abp E. Ozorowski dokonał aktu przeniesienia własności cmentarza z parafii św. Rocha do parafii Wszystkich Świętych. Pierwszą inwestycją nowego proboszcza było doprowadzenie wody i kanalizacji do kościoła. W latach następnych prowadzono prace przy układaniu alejek na cmentarzu, zamontowano instalację wodną i monitoringową oraz dokończono prace przy ogrodzeniu cmentarza i kolumbarium. W roku 2012 podziemia świątyni zostały obudowane wypełnioną szkłem konstrukcją aluminiową, zaś w rok później przeprowadzono termomodernizację plebanii i inne drobniejsze prace remontowe.Cmentarz grzebalny:
Cmentarz św. Rocha - loco.