Adres parafii:
ul. H. Ordonówny 3
Białystok
15-750

telefon: 85-651-94-84
e-mail: florian.bialystok@wp.pl
web: www.florianbialystok.wordpress.com

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00 09:00 10:30 12:00 18:00*

Dni powszednie: 07:00 18:00*

Parafia pw. św. Floriana

Informacje o parafii

Liczba katolików: 6000

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Antoniukowska (nieparzyste), Broniewskiego, Ordonówny, Al. Solidarności (lewa strona w kierunku centrum), Tuwima, Wierzbowa.

Rys historyczny:
Parafia została erygowana 22 czerwca 2005 r. Jej terytorium w całości wydzielono z parafii św. Rocha. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Kazimierz Kulmaczewski. Tymczasową kaplicę i budynki mieszkalne dla księży urządzono w opustoszałych pomieszczeniach dotychczasowych budynków o przeznaczeniu handlowo-usługowym przy ul. H. Ordonówny. Tam w 2006 r. zaczęto odprawiać nabożeństwa. Budowę kościoła według projektu inż. arch. Andrzeja Nowakowskiego rozpoczęto w 2011 r. Jest to obiekt trójnawowy, ceglany z jedną wieżą po stronie fasady. Aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego dokonał 14 października 2012 r. abp Edward Ozorowski. Prace budowlane postępowały tak sprawnie, że w latach 2013-2014 wykonano już sklepienie kościoła, a w 2014 r. sporządzono pokrycie dachowe. Obecnie świątynia pozostaje w stanie surowym zamkniętym.