Adres parafii:
Rozedranka Stara 8
Rozedranka Stara
16-100 Sokółka

telefon: 85-711-16-05
e-mail: kancelaria@parafiarozedranka.ns48.pl
web: www.parafiarozedranka.ns48.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 09:00 11:00

Dni powszednie: 18:00*

Parafia pw. Najśw. Serca Jezusowego

Informacje o parafii

Liczba katolików: 880

Do parafii należą:

miejscowości: Rozedranka Stara, Gnidzin 1 km, Hało 4 km, Jałówka 3 km, Jesienicha (leśniczówka) 6,5 km, Kantorówka 3,5 km, Lebiedzin 5 km, Mićkowa Hać 4 km, Podjałówka 3 km, Podkantorówka 3 km, Polanki 4,5 km, Rozedranka Nowa 2,5 km, Smolanka 1 km, Stary Szor 2,5 km, Wilcza Jama 3 km.


Rys historyczny:

Parafię powołał do życia 17 czerwca 1922 r. bp Jerzy Matulewicz. Wydzielono ją z parafii Sokółka, a pierwszym jej administratorem został ks. Stanisław Bartoszewicz.
Początki parafii sięgają roku 1919, gdy wierni uzyskali od bp. J. Matulewicza pozwolenia na wybudowanie w Rozedrance Starej drewnianej kaplicy. Świątynię pw. Najświętszego Serca Jezusowego poświęcił dziekan sokólski, ks. Adam Białłozor. Dzięki jego poparciu i staraniom wiernych bp J. Matulewicz w 1922 r. utworzył w Rozedrance parafię. Parafianie zabiegali o budowę kościoła murowanego. W roku 1927 gotowy był już projekt, wykonany przez inż. Piotrowskiego. Budowę rozpoczęto w 1931 r., lecz w roku następnym prace przerwano. Wznowił je dopiero w 1936 r. ks. Stanisław Byliński, ale budowa wobec problemów natury techniczno-konstrukcyjnych została w 1938 r. ponownie wstrzymana. Dopiero po przeprojektowaniu wieży, sklepienia i dachu przez inż. arch. J. Pieńczykowskiego prace nad świątynią wznowił w 1938 r. ks. Ignacy Troska. Dnia 26 listopada 1939 r. kościół w stanie surowym został poświęcony, ale prace wykończeniowe trwały przez następne lata. W międzyczasie proboszcz, ks. Jan Karaczewski wybudował nową plebanię W latach 1992-97 nowy proboszcz, ks. Jan Hołodok, dał świątyni nowy wystrój oraz odnowił i uzupełnił jego wyposażenie. Kolejni proboszczowie prowadzili niezbędne prace remontowe i konserwatorskie przy świątyni oraz porządkowali jej otoczenie.

Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła