2 czerwca (niedziela) godz. 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha – modlitwa w intencji członków KIK

5 czerwca (środa) godz. 19.00 – siedziba KIK, ul. Warszawska 44 – spotkanie członków i nowego zarządu KIK

12 czerwca (środa) godz. 17.00 – kaplica przy ul. Szkolnej 2A, Białystok (Starosielce) – spotkanie z duszpasterstwem Tradycji, godz 18.00 – Msza św. łacińska i nabożeństwo czerwcowe

22 czerwca (sobota) godz. 10.00 – Święta Woda – Msza św. i spotkanie członków KIK na zakończenie roku 2023/2024