Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Kult św. Jozafata Kuncewicza w Rzeczypospolitej

PROGRAM:

30 września 2023 roku (sobota)

Miejsce: Supraśl, Stara Plebania ul. Piłsudskiego 52a

09:30 – otwarcie konferencji

- Arcybiskup Józef Guzdek, archidiecezja białostocka

- Biskup Arkadiusz Trochanowski, eparchia olsztyńsko-gdańska

- Prof. Mariusz Zemło, prezes Collegium Suprasliense

- ks. Dr Bohdan Prach, wiceprezydent Ukr. Katolickiego Uniwersytetu

Sesja pierwsza

Moderator: dr Denys Pilipowicz (Kraków)

10:00-10:25 biskup prof. Michał Janocha O obecności św. Jozafata Kuncewicza w Wiecznym Mieście

10:25-10:50 dr Radosław Dobrowolski (Supraśl) Supraśl: związki i kult św. Jozafata Kuncewicza

10:50-11:15 prof. Andrzej Gil (Lublin) Obrazy-ikony Jozafata Kuncewicza w XVII wieku. Przyczynek do dziejów ikonografii

11:15-11:40 dr Joanna Tomalska (Supraśl) Obraz i kult św. Jozafata Kuncewicza

12:15-12:40 prof. Jurii Jasinowski (Lwów) Cherubin ku czci św. Jozafata Kuncewicza w kontekście tworzenia hymnów liturgicznych w metropolii kijowskiej

12:40-13:30 dyskusja

Sesja druga

Moderator: dr Ivan Almes (Lwów)

14:30-14:55 dr Denys Pilipowicz (Kraków) Św. Jozafat Kuncewicz w życiu religijnym wspólnot rzymskokatolickich w Polsce

14:55-15:20 dr Valentyna Łoś (Kraków).  Kult św. Jozafata Kuncewicza w monasterze poczajowskim i na Wołyniu w XVIII wieku

15:20-15:45 Anna Marunczak (Lwów). Staredruki i rękopisy o Jozafacie Kuncewiczu w zbiorach Narodowego Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie

15:45-16:50 dyskusja

17:20-17:45 ks. Jauhien Usoszyn (Supraśl) Wpływ publicznego kultu św. Józafata na tożsamosć Kościoła unickiego

17:45-18:10 o. dr Pavlo Krechun, ZSBW (Maria-Powcz, Węgry). Duchowość świętego męczennika Jozafata i aktualność jego świadectwa dla współczesnego człowieka

18:30-18:45 zakończenie konferencji

1 października 2023 roku (niedziela)

Miejsce: Supraśl, Kościół Rzymskokatolicki pw. Świętej Trójcy, Piłsudskiego 9

10:00 Msza Święta, po jej zakończeniu molebeń do św. Jozafata Kuncewicza i oddanie czci Jego relikwiom