Ostatnie w tym roku spotkanie na Szlaku bł. ks. Michała Sopoćki odbędzie się we czwartek, 15 września 2022 r. Uczestnicy wezmą udział we Mszy św. w kościele Najświętszego Serca Jezusa (przy ul. Traugutta) o godz. 18.00, a potem przejdą do Krzyża w miejscu katastrofy pociągu z chlorem, kaplicy Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego (przy ul. Poleskiej) oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Ponieważ w niedzielę poprzedzającą Dni Patronalne Białegostoku, 25 września 2022 r., w godzinach popołudniowych, w bazylice archikatedralnej odbędzie się uroczyste nałożenie paliusza abp. Józefowi Guzdkowi, Metropolicie Białostockiemu, w tym roku nie będzie procesji z relikwiami bł. ks. Michała Sopoćki z kaplicy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.