2 lutego (środa) godz. 19.00 - oratorium św. Jerzego ul. Warszawska 46
Z cyklu Spotkanie z Biblią: Ewangelia dzieciństwa Jezusa wg Św. Łukasza – ks. dr Wojciech Michniewicz

6 lutego (niedziela) godz. 19.15 - kościół pw. św. Wojciecha
Msza Święta – modlitwa w intencjach członków KIK

16 lutego (środa) godz. 19.00 - oratorium św. Jerzego ul. Warszawska 46
Z cyklu Spotkanie z Biblią:Prolog Ewangelii św. Jana – Ks. dr Wojciech Michniewicz

23 lutego (środa) godz. 19.00 - kaplica w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki, ul. Warszawska 50
Czas Skupienia - prowadzi Ks. dr Adam Matan, kapelan KIK