Dnia 8 lutego 2021 r. (poniedziałek) Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku wznawia udostępnianie zbiorów archiwalnych i muzealnych z zachowaniem reżimu sanitarnego według zasad zamieszczonych na stronie internetowej:

https://archibial.pl/instytucje/archiwum-i-muzeum-archidiecezjalne/

https://pl-pl.facebook.com/ArchiwumIMuzeumArchidiecezjalneWBialymstoku