Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0570/19

pn. „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”

realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD. 05.01.00-20-0570/19-00

zawartej dnia 6.03.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH POSTĘPOWANIA nr 1/RPOWP/2020 na:

realizację trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”