Studium Teologii w Białymstoku zaprasza osoby zainteresowane nauczaniem religii w szkołach, pogłębieniem wiedzy teologicznej potrzebnej do posługi liderów wspólnot kościelnych, podjęciem doradztwa rodzinnego w parafialnych poradniach oraz mężczyzn delegowanych do pełnienia funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii św. na:

- 6-letnie niestacjonarne studia magisterskie teologiczno – katechetyczne

- 2-letnie niestacjonarne podyplomowe studia katechetyczne

- 2-letnie studium teologii dla świeckich

- roczne studium życia rodzinnego

- roczny kurs formacji podstawowej nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.


Dokumenty należy składać w sekretariacie Studium Teologii w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 50 do 19 września br. włącznie.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:www.teologia.archibial.pl