Dotyczy projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0570/19
pn. „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”
realizowanego w ramach umowy nr UDA-RPPD. 05.01.00-20-0570/19-00
zawartej dnia 6.03.2020 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w ramach postępowania nr 1/RPOWP/2020 na:

realizację trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn.
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”


Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na dostawie, montażu i uruchomieniu trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp, w ramach projektu pn. „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75,84 kWp dla potrzeb Archidiecezji Białostockiej”, tj.

1) Część 1 – Dachowej instalacji o mocy 17,92 kWp na dachu Centrum Pastoralno-Administracyjnego Archidiecezji Białostoskiej przy ul. Kościelnej 1, 15-087 Białystok

2) Część 2 – Dachowej instalacji o mocy 17,92 kWp na dachu Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1a, 15-087 Białystok

3) Część 3 – Naziemnej i dachowej instalacji o mocy 40,00 kWp w Domu Rekolekcyjnym w Bogdankach.

Wymagane jest:

1) dostarczenie niezbędnych komponentów instalacji;

2) montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych;

3) warunkiem odbioru pracy m.in.: projekt powykonawczy, przyłączenie instalacji do sieci energetycznej wraz z decyzją zakładu energetycznego zezwalającą na użytkowanie i instruktaż pracowników.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ do pobrania poniżej:


Dokumentacja:

Zaproszenie do skladania ofert

SIWZ - Kuria 5.1-1

Zal nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

Zal nr 2 do SIWZ - Oswiadczenia

Zal nr 3 do SIWZ - wykaz prac

Zal nr 4 do SIWZ - wykaz osob

Zal nr 4A

Zal nr 5 - wzor umowy

Zaproszenie do skladania ofert

Centrum Pastoralno-Administracyjne_projekt

Centrum Wystawienniczo-Konferencyjne projekt

Dom rekolekcyjny w Bogdankach_projekt

Przedmiar

Tabele rownowaznosci

Wyjasnienia tresci SIWZ

Odpowiedzi na pytania zadane 01.09.2020

SIWZ - 2020.09.01

Zal nr 2 do SIWZ - Oswiadczenia 01.09.2020