1. Ze względu na epidemię koronawirusa, Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Białymstoku (dalej: AMAB) wprowadza do odwołania ograniczenia w bezpośrednim dostępie do przechowywanych zbiorów archiwalnych i muzealnych.
 2. Rekomendowaną formą kontaktu z AMAB jest droga korespondencyjna lub telefoniczna. Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą e-mailową na adres aab@archibial.pl (w sprawach archiwalnych) lub mab@archibial.pl (w sprawach muzealnych), pocztą tradycyjną albo umieszczając pisemne zapytanie w skrzynce pocztowej umieszczonej przy wejściu do budynku.
  Uwaga! Korespondencja powinna zawierać dokładne objaśnienie sprawy, w przypadku próśb o  kwerendę genealogiczną lub urzędową przynajmniej przybliżone daty i  miejsca faktów genealogicznych, a także dane i adres zwrotny nadawcy. Korespondencja anonimowa nie będzie rozpatrywana.
 3. Osobista wizyta w czytelni Archiwum jest możliwa tylko w pilnych okolicznościach, wyłącznie w celach urzędowych i naukowych, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu jej terminu (tel. /85/ 732 40 40). W wymienionych wypadkach należy udokumentować potrzebę wizyty w czytelni. W przypadku konieczności skorzystania z zasobu do celów naukowych należy przedstawić pismo od jednostki nadrzędnej (Dziekan Wydziału, Dyrektor Instytutu, Promotor pracy naukowej… itp.) z precyzyjnym określeniem celu kwerendy, tematu pracy itd. Należy to zrobić bezpośrednio po wejściu do budynku, kontaktując się z dyżurnym pracownikiem przez interkom. Samodzielne kwerendy genealogiczne prosimy odłożyć na przyszłość lub skierować zapytanie drogą korespondencyjną.
 4. W obecnych okolicznościach nie ma możliwości korzystania z oryginałów materiałów archiwalnych. Dostępny jest tylko zasób Archiwum w wersji cyfrowej na terminalach komputerowych w czytelni.
 5. Czytelnia Archiwum jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-12.00.
 6. W czytelni Archiwum mogą przebywać jednocześnie dwie osoby.
 7. Wchodzący i przebywający w Archiwum zobowiązani są do stosowania własnych środków ochrony osobistej w formie jednorazowej maseczki i rękawiczek oraz do stosowania się do poleceń pracowników, zwłaszcza dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
 8. Ekspozycje muzealne są niedostępne do odwołania.
 9. Niezastosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało odmową wejścia na teren obiektu.
 10. Powyższe zasady obowiązują od 11 maja 2020 r.


Dyrektor
Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego
w Białymstoku