ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w ramach postępowania nr 2/RPO/2019

na dostawę gablot muzealnych na potrzeby Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”


Pliki do pobrania: