Szanowni Państwo uprzejmie informujemy,
że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nr 1/RPO/2019 na zakup usługi digitalizacji i wirtualizacji zasobów Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Ochrona i cyfrowe udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w zasobach Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku” przekazane potencjalnym wykonawcom oraz udostępnione publicznie na stronie internetowej: http://archibial.pl/ogloszenia/, oraz na stronie http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (numer ogłoszenia 1173933), w terminie do dnia 26 marca 2019 r. do godz. 10:45 wpłynęły oferty od następujących firm:

  1. S3D Paweł Klak, ul. Prochownia 1, 64-100 Leszno – 124.560,00 zł netto - złożona osobiście, 22.03.2019 r. godz. 11:00.
  2. MobileMS Sp. z o.o., ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź – 100.000,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 9:15.
  3. CoolPC Sp. z o.o., ul. Legionowa 9/1 l.127, 15-281 Białystok – 32.000,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 9:30.
  4. Koncept Sp.z o.o., ul. Watykańska 13, Białystok – 38 000,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 10:00.
  5. Apogelion Rafał Kuczmarski, ul. Notecka 14, 15-161 Białystok – 24 950,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 10:30.
  6. AEROPHOTO LTD, 5 London Road, London SW 179JR, England – 48.500,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 10:40.


Po zweryfikowaniu, kryteria stawiane w zapytaniu (w tym brak wykluczenia wykonawcy), spełniły w całości oferty firm (na podstawie oświadczeń i dostarczonych dokumentów):

1. Apogelion Rafał Kuczmarski, ul. Notecka 14, 15-161 Białystok – 24 950,00 zł netto - złożona osobiście, 26.03.2019 r. godz. 10:30,

2. S3D Paweł Klak, ul. Prochownia 1, 64-100 Leszno – 124.560,00 zł netto - złożona osobiście, 22.03.2019 r. godz. 11:00.

i zostały one poddane ocenie wg ustalonych w zapytaniu ofertowym kryteriów.W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Apogelion Rafał Kuczmarski, ul. Notecka 14, 15-161 Białystok

oferta spełniła wszelkie wymagane kryteria oraz zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 100,00 pkt.


Z należnym szacunkiem
Ks. Tomasz Powichrowski
Ekonom Archidiecezji Białostockiej


Plik do pobrania: Informacja o wyborze wykonawcy postępowanie nr 1/RPO/2019