4.03 poniedziałek godz. 9.00siedziba Stowarzyszenia, ul. Fabryczna 4 lok. 0E (z tyłu kościoła pw. Świętej Rodziny)
warsztaty biblijne dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej prowadzone przez ks. Artura Sulika SDB.

7.03 czwartek godz. 18.00 – kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Ogrodowa 2a 
Msza św. w intencji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego
po Mszy św. w siedzibie Stowarzyszenia spotkanie formacyjne prowadzone przez ks. dr. Dariusza Wojteckiego nt. „Biblijna formacja katolików świeckich”.

13.03 środa – siedziba Stowarzyszenia
warsztaty dla rodziców i wychowawców w ramach cyklu „Rodzina 2.0 – ku lepszemu byciu RAZEM” prowadzone przez Ewę i Andrzeja Sadowskich z Fundacji „Cud Miód Rodzina”.

14.03 czwartek godz. 17.00 – siedziba Stowarzyszenia
spotkanie Kręgu Biblijnego – cykl „ABC Nowego Testamentu” – nt. Ewangelii Św. Jana prowadzone przez ks. dr. Wojciecha Michniewicza.

20.03 środa godz. 17.00 – siedziba Stowarzyszenia
ośrodek Katolickiej Nauki Społecznej poświęcony mediom oraz obecności Kościoła i katolików w przekazie medialnym

27.03 środa dodz. 17.00 – siedziba Stowarzyszenia
spotkanie filmowe z dobrą kinematografią poruszającą problematykę wartości chrześcijańskich.