W okresie poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej zaprasza dorosłych na cykl 11 biblijnych katechez II progu pod hasłem Wygnanie. Zajęcia z zastosowaniem multimediów stanowią dobrą pomoc do medytowania ciszy Boga, jakiej doświadczył naród wybrany podczas wygnania babilońskiego i powstań machabejskich.

W odkrywaniu Boga w trudnych doświadczeniach ludzkiej egzystencji pomogą nam prorocy i księgi mądrościowe. Katecheza II progu jest szansą na pogłębienie osobistej wiary poprzez pielęgnowanie pamięci o wielkich dziełach Boga, modlitwę i posłuszeństwo Prawu Bożemu.

Spotkania odbywać się będą w Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. Bł. Michała Sopoćki przy ul. Warszawskiej 50 w Białymstoku w  środy 6, 13, 20, 27 lutego, 6, 13, 20, 27 marca, 3, 10 kwietnia 2019 w godz. 18.00-20.30 oraz 13 kwietnia 2019 (sobota) w godz. 9.00-12.00.

Do udziału w katechezach serdecznie zapraszają animatorzy Mess’AJE.

Zgłoszenia na adres: messaje@wp.pllub tel. 85/665 24 08 (pn-pt) w godz. 9.00-13.00.