Pielgrzymka Seniorów do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej odbędzie się w sobotę, 13 października br. Modlitewne spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Bazylice Różanostockiej.

Po Mszy św. będą miały miejsce występy chórów Seniorów oraz Nabożeństwo Różańcowe z Aktem Zawierzenia Seniorów Matce Bożej.

Duszpasterstwo Seniorów zapraszamy emerytów i rencistów oraz Kluby Seniora do współorganizowania wyjazdu zainteresowanych osób i uczestnictwa w pielgrzymce.