INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
w ramach postępowania nr l/WFOŚiGW/2018 na:

realizację prac rewitalizacyjnych i urządzenia terenów zielonych w ramach projektu:
„Kompleksowa rewitalizacja i urządzenie terenów zielonych ośrodka rekolekcyjnego w Bogdankach"
Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Umowa Dotacji nr 006/18/B-OP/PZ-906/D


Plik do pobrania: