Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza 22 września 2018 r. (sobota) na sympozjum pt.: „W trosce o Kościół" w ramach XI Dni Kultury Katolickiej. Sympozjum odbędzie się q Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A.

Program

godz. 15:30 - Ks. prof. dr hab. Andrzej Kobyliński
„Czym jest Reformacja zielonoświątkowa? Konsekwencje współczesnej pentekostalizacji chrześcijaństwa"

16:10 - Dr Aldona Ciborowska:
„Globalny język i etyka globalna zarządzania globalnego - narzędzia walki z rzeczywistością stworzoną przez Trójjedynego Boga”

16:50 - Red. Agnieszka Piwar:
„G. K. Chesterton – apostoł zdrowego rozsądku”

17:30 - Dyskusja