Archidiecezja Białostocka zaprasza wszystkich wiernych, w tym dzieci, młodzież, rodziny, parafie, wspólnoty, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe do udziału w konkursie filmowym „Białystok – Miasto Miłosierdzia w 10 rocznicę beatyfikacji Patrona Miasta ks. Michała Sopoćki”.

Aby wziąć udział w konkursie należy zrealizować krótki film, którego długość nie przekroczy 5 minut, poświęcony Miastu Białystok, w kontekście nazwy Miasto Miłosierdzia i spuścizny, którą po sobie pozostawił Patron Miasta bł. ks. Michał Sopoćko oraz przesłać go Organizatorowi na adres mailowy cwk@archibial.pl lub dostarczyć do Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej ul. Kościelna 1A, Białystok (na płycie DVD, CD-ROM bądź pamięci USB) do dnia 14 września 2018 r. wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Filmy zgłaszane do Konkursu mogą być nadsyłane w formie zgłoszenia indywidualnego lub w formie zgłoszenia zespołowego.

W konkursie zostaną wyłonieni Laureaci, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu - Urząd Miejski w Białymstoku:
I miejsce – aparat fotograficzny o wartości około 3 000,00 zł
II miejsce – laptop o wartości około 2 000,00 zł
III miejsce – tablet o wartości około 1 000,00 zł

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Dni Patronalnych Miasta Białegostoku, w dniach 27-29 września 2018 r.

Regulamin konkursu dostępny jest u Organizatora oraz na stronie internetowej www.sopocko.pl.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się z jego regulaminem i podpisanie oświadczenia o akceptacji wszystkich warunków uczestnictwa w nim określonych.