3 czerwca (niedziela) godz. 19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
Msza św. z modlitwą w intencjach członków KIK

6 czerwca (środa) godz. 19.00 – oratorium św. Jerzego przy kościele pw. św. Wojciecha
Spotkanie członków i sympatyków KIK poświęcone podsumowaniu rocznej działalności i sprawom organizacyjnym

14 czerwca (czwartek) godz. 19.00 – salka siedziby KIK ul. Warszawska 46 
z cyklu Spotkanie z Biblią: „List do Filipian” – ks. Marek Kowalczuk (AWSD)

15-17 czerwca - wyprawa rowerowa: Suwalszczyzna, klasztor Wigry i okolice
(ognisko, zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego), więcej informacji: tel. 796 170 176 (Artur) i 602 456 743 (Tadeusz)

20 czerwca (środa) godz. 19.00 – sala konferencyjna w Muzeum Archidiecezjalnym, ul. Warszawska 48 
Anna Bojanowska – wieczór twórczości z poezją i muzyką w tle. „Zabrałeś mi Boże tak wiele…”

27 czerwca (środa) godz. 18.00 – sanktuarium Maryjne w Świętej Wodzie
Msza Święta. Ognisko dla członków i sympatyków KIK w Białymstoku. Zakończenie roku formacyjnego.