Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej zaprasza wszystkich do udziału w XXX Katolickim Festiwalu Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej. Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku, Zarządu Województwa Podlaskiego, Burmistrza Zabłudowa.

W Festiwalu mogą brać udział schole, zespoły oraz chóryw trzech kategoriach wiekowych: do 12 lat, od 13 do 18 lat i powyżej 18 lat.Jedynym warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach konkursowych jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pperkowski@op.pl do dnia 21 maja.

Uczestnicy prezentują jedną katolicką pieśń liturgiczną (w oparciu o dostępny śpiewnik liturgiczny) i jedną piosenkę religijną. Przesłuchania konkursoweodbędą się w  Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej, ul. Kościelna 1A w Białymstoku w dniu 26 maja 2018 roku (sobota) o godz. 14.00, we wszystkich kategoriach wiekowych.

Najlepsi wykonawcy wytypowani przez Jury Festiwalu, któremu przewodniczy ks. Krzysztof Łapiński, wystąpią w Koncercie Laureatów, który odbędzie się tradycyjnie w Boże Ciało 31 maja 2018 roku o godz. 16.00w Amfiteatrze przy Operze i Filharmonii Podlaskiej ul. Odeska 1 w Białymstoku. Gościem specjalnym koncertu będzie siostra Julita Zawadzka.

Wszelkie informacje dotyczące Festiwalu, kartę zgłoszeń, regulamin można pobrać ze strony internetowej Akcji Katolickiej www.akcja-katolicka.bialystok.opoka.org.pl Zapraszamy do udziału.