4 marca (niedziela) godz.19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
Msza św. – modlitwa w intencjach członków KIK.

7 marca (środa) godz. 19.00 – Oratorium św. Jerzego przy kościele pw. św. Wojciecha
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków KIK, wybory nowych władz klubu.

8 marca czwartek godz. 19.00 – salka siedziby KIK ul. Warszawska 46
Spotkanie z cyklu Spotkanie z Biblią: „List do Galatów” – ks. Marek Kowalczuk (AWSD).

14 marca środa godz. 19.00 – Oratorium św. Jerzego przy kościele pw. św. Wojciecha
„Druga konspiracja niepodległościowa na Podlasiu 1945-1947” – Krzysztof Jodczyk Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku.

21 marca środa godz. 19.00 – Kaplica Centrum Formacji Pastoralno-Katechetycznej im. bł. Michała Sopoćki, ul. Warszawska 50
Czas skupienia – prowadzi ks. dr Adam Matan.

25 marca niedziela godz. 19.15, 26-27.03 poniedziałek – wtorek godz. 18.00 – kościół pw. św. Wojciecha
Rekolekcje wielkopostne Klubu Inteligencji Katolickiej – prowadzi ks. Marek Kowalczuk.