3.12 niedziela godz.19.15 – kościół pw. św. Wojciecha
Msza św. – modlitwa w intencjach członków KIK i wypominki.

7.12 czwartek godz. 19.00 – salka siedziby KIK ul. Warszawska 46 
z cyklu Spotkanie z Biblią: „Główne tematy Listu do Rzymian” – ks. Marek Kowalczuk (AWSD).

13.12 środa godz. 19.00 – Oratorium św. Jerzego przy kościele pw. św. Wojciecha
„Działalność społeczno-patriotyczna duchowieństwa katolickiego i jego wkład w dążenia do Niepodległości na przełomie XIX i XX w. (na przykładzie północno-wschodniej części Królestwa Polskiego)” – dr hab. Małgorzata Dajnowicz (UwB).

15-17.12 piątek, sobota – godz. 19.00, niedziela godz. 19.00 – kościół pw. św. Wojciecha
rekolekcje adwentowe – prowadzi ks. dr Jacek Połowianiuk.