Dni Godności Życia to międzynarodowa konferencja naukowa pod honorowym patronatem JE Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2017 roku w Białymstoku.

Dni Godności Życia w Białymstoku są  organizowane cyklicznie od 2009 roku w celu podejmowania działań broniących życia człowieka i jego godności od poczęcia do jego naturalnej śmierci oraz obrony tradycyjnej rodziny. Stojąc na straży polskiej tradycji i wartości chrześcijańskich, możemy wspierać rozwój naszej ojczyzny i przeciwstawiać się jej zagrożeniom.

Tegoroczne Dni będą się koncentrowały na  problematyce daru ojcostwa i macierzyństwa oraz ocenie, dokąd zmierzamy w służbie życiu i zdrowiu. Konferencja jest organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Podlaski, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „ Hospicjum”, Wyższe Seminarium Duchowne w  Białymstoku, Forum Organizacji Katolickich.

W Konferencji będą brać udział członkowie KSLP i innych organizacji katolickich (Civitas Christiana, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Białostocka Akademia Rodziny, Klub Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich) i inne osoby zainteresowane.

Rozpoczęcie konferencji jest planowane na  godz. 11 w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej przy ul. Kościelnej 1A, z udziałem członków Komisji Bioetycznej Konferencji Episkopatu Polski. O godz. 17.00 uczestnicy konferencji przejdą śladami Błogosławionego Michała Sopoćki, po czym o  godz. 18.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego sprawowana będzie Msza św.